ข่าวสาร กิจกรรมของบริษัท

Monster Live EP.3 เพิ่มความปลอดภัย และความเร็วให้เว็บไซต์ ด้วย Cloudflare

องค์กรจำนวนมากหันมาใช้ Cloudflare Solution เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน Security ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต...

Read More

blockchain และ Data science

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง...

Read More