ตอบโจทย์ Cyber Security และ PDPA ด้วย Microsoft 365 Business Premium

✏️ ลงทะเบียนร่วมงาน
https://bit.ly/37WmMW5

🗓 19 เมษายน 2565

🧭 14:00 – 15:30 น.

📺 Microsoft Teams meeting

✅ Agenta
⏺ 14.00-14.10 Introduction
⏺ 14.10-15.00 ตอบโจทย์ Cyber Security และ PDPA ด้วย Microsoft 365 Business Premium
– กฎหมาย PDPA
– M365 Business Premium Product Overview
– Protect your work data from unauthorized access
– Protect yourself against phishing attacks and ransomware
– Safeguard sensitive data
– Microsoft Defender for Business
⏺ 15.00 – 15.20 Q&A
⏺ 15.20 – 15.30 What we can help

🎙 Speakers
👤 คุณพิมพ์สิรี รัตนสุนทร
ผู้อำนวยการดูแลกลุ่มลูกค้ากลยุทธ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
👤 คุณณัฐกรณ์ แฉล้มวงศ์วาน
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด
👤 คุณปริชาติ โพธิอินทร์
นักพัฒนาธุรกิจ (Business Development) บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด

Surakitt Wongsuwan