อบรม PDPA ภายในบริษัท

อบรม PDPA ภายในบริษัท

อบรม Training ภายในบริษัท เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย พี่โจ-นายอัศม์เดช วิภาวนิช (Sales Manager Cyber Security 1)

Surakitt Wongsuwan