ServiceNow Tag

BeyondTrust

Platform แห่งการรวมมือของ "BeyondTrust และ ServiceNow" HIGHLIGHT   • ในปัจจุบันธุรกิจแต่ละชนิดทั่วโลก ล้วนให้มาให้ความสำคัญกับระบบคราวด์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสวงหารายได้เข้าสู่องค์กร หรือแม้แค่การบริหารจัดการภายใน   • ยักษ์ใหญ่ด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์อย่าง "BeyondTrust" และ "ServiceNow" หันมาร่วมมือและพัฒนาสร้าง "Platform"ในการบริหารข้อมูลขององค์กรบนระบบคราวด์   มีองค์กรมากมายหลายพันรายทั่วโลก ที่เลือกใช้บริการของ “ServiceNow” เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรและอำนวยความสะดวกด้าน IT และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยยกระดับองค์ให้เข้าถึงโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังมีบริการของ “ServiceNow” ที่ทำงานร่วมกับ “BeyondTrust” เพื่อสร้างเกราะคุ้มกัน ลดความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ได้ดีเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงส่วนต่างๆขององค์กรให้กว้างมากขึ้นอีกด้วย ผ่านแพตลฟอร์มดังนี้   • “รวมศูนย์จัดการและติดตามเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย” บนโลกไซเบอร์ที่จะส่งผลต่อองค์กร • “เพิ่มรูปแบบเหตุการณ์ด้วยการจัดการด้านข้อมูลอัจฉริยะ” และมีประสิทธิภาพสูงด้านภัยคุกคาม • ปรับปรุงการ ”ทำงานให้ไหลลื่น” มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการตอบสนองและการแก้ไขปัญหา   และผลของการผสมผสานขั้นสูงนี้ทำให้เกิดการรวมตัวกันของแพลตฟอร์ม “BeyondTrust และ ServiceNow” ทำให้ลูกค้าของทั้งสองแพลตฟอร์ม สามารถเข้าถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูงไปพร้อมกับการทำงานที่ลื่นไหนผ่านรหัสผ่านขั้นสูงสำหรับจัดการแพลตฟอร์ม   คลิปวิดีโอที่พวกเรานำเสนอนี้จะเป็นการพูดถึง Application...

Read More