yubico Tag

เนื้อหาจาก Ronnie Manning May 4, 2022  การโจมตีทางไซเบอร์ส่วนใหญ่ทั้งหมด เริ่มต้นด้วยรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบที่ถูกขโมยหรือข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ในโลกที่กำลังเคลื่อนไปสู่คลาวด์ ระบบงาน ส่วนบุคคล และระบบสื่อสารของภาครัฐของเราสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและมีความเสี่ยงสำหรับทุกคนบนอินเทอร์เน็ต จากการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆ ทั้งหมด credential phishing เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด และกุญแจสำคัญในการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามเหล่านี้คือการทำความเข้าใจความหมายของแนวทางดังกล่าว   ที่ Yubico เราต้องการมอบเครื่องมือที่คุณต้องได้รับการปกป้อง รวมถึงการแบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัยที่ป้องกันการฟิชชิ่ง (MFA) อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมีชื่อเสียงในเรื่อง “alphabet soup” ของตัวย่อและเครื่องมือทางเทคนิคที่ซับซ้อน และโลกของ MFA ก็ไม่มีข้อยกเว้น การทำความเข้าใจทั้งหมดนั้นอาจเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อคุณแบ่งข้อกำหนดและประเภทของ MFA ทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่ คุณจะเข้าใจได้ง่ายกว่าที่คุณคิด รัฐบาลกลางได้กลายเป็นแกนหลัก ในการกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ นำกระบวนการรับรองความถูกต้องที่เข้มงวดมาใช้ จากคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เมื่อปีที่แล้ว (และแถลงการณ์ด่วนอื่นในปีนี้ ) ไปจนถึงแผนของสำนักงานการจัดการและงบประมาณ (OMB) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ Zero Trustสำหรับ MFA ที่ทนต่อฟิชชิ่งสำหรับหน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐาน...

Read More