กิจกรรม Monster’s Outing 2018

กิจกรรม Monster’s Outing 2018

กิจกรรม Monster’s Outing 2018

ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ทีมงานของ Monster Connect ได้เดินทางไป Outing ณ รีสอร์ต The Air เขาใหญ่

 

Monster Connect
Monster Connect