About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ไปจนถึงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่บริษัทชั้นนำของประเทศไทยมาแล้วกว่า 10 ปี จนเป็นที่รู้จักในสายงาน

บริษัทเราเริ่มก่อตั้งในปี 2555 เริ่มจากการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในสายงาน โดยเข้าไปทำในส่วนที่มีความถนัดไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน   ระบบปัองกันภัยคุกคาม ระบบคอมพิวเตอร์ เรื่อยมาจนเริ่มสร้างทีมขาย (Sales) ขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทและรับพนักงานผู้เชี่ยวชาญในระบบต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ตามยุคที่มีการพัฒนาที่เร็วขึ้นตลอดเวลา

ปัจจุบัน คำพูดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ “Digital Transformation” ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดย มอนสเตอร์ คอนเนค นำเสนอส่วนของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ที่พร้อมสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับตัวไปกับนวัตกรรม ให้ทันกับปัจจุบันหรือคู่แข่งทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Solution, Cyber Security, Managed Services รวมไปถึง E-Commerce หลากหลาย Platform เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาลูกค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าในยุค Digital มอนสเตอร์พร้อมเข้าไปข่วยตั้งแต่เริ่ม วางแผน ออกแบบ ไปจนถึงการดูแลให้คำปรึกษาตลอดการให้บริการ

qodef-team-image
CEO
นายณัฐกรณ์ แฉล้มวงศ์วาน
Vision

“Meaningful Making”

Our Awards of Pride

ติดอันดับ Top 5 Cybersecurity ของประเทศไทย ปี 2020

ติดอันดับ Top 3 MDR ของประเทศไทย ปี 2020

ติดอันดับ Top 5 MSP ของประเทศไทย ปี 2020

มีคู่ค้า 3,000 ราย ปี 2020

95%+ customer experiences ความพอใจในการให้บริการ ปี 2020

Core Values

Team Spirit

Highest Professional Standards

Focus on the user and all else will follow

Leadership