การทำ Pentest ทดสอบเจาะระบบ ปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT

pentest

Pentest ย่อมาจาก Penetration Testing คือ การทดสอบเจาะระบบ กระบวนการจำลองการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จุดประสงค์เพื่อค้นหาช่องโหว่ จุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง ที่อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปโจมตี เปรียบเสมือนการจ้าง White Hat (แฮกเกอร์คุณธรรม) มาทดสอบระบบ เพื่อหาจุดที่ Black Hat (แฮกเกอร์วายร้าย) อาจโจมตีได้

pentest
pentest

ประโยชน์ของ Pentest

 • ค้นหาช่องโหว่และปัญหาด้านความปลอดภัย
 • ปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัย
 • ป้องกันการเข้าถึงไม่เหมาะสม
 • ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง

Pentest เหมาะกับใคร

 • องค์กรที่มีข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการค้า
 • ธนาคาร โรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
 • บริษัทที่ใช้งานระบบออนไลน์ เช่น อีคอมเมิร์ช หรือแอปพลิเคชันมือถือ
 • เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์มาก่อน
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ค้นหาจุดบกพร่อง ช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ก่อนเปิดตัว
 • ผู้ดูแลระบบ ประเมินความเสี่ยงระบบ หาจุดที่ควรปรับปรุง
 • ฝ่าย IT สร้างแผนงานด้านความปลอดภัย และจัดสรรทรัพยากร