ความแตกต่างระหว่าง Ridge Security และระบบตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์ (EDR)

ความแตกต่างระหว่าง Ridge Security และระบบตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์ (EDR)

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 14:00 น.Monster Webinar Present ความแตกต่างระหว่าง Ridge Security และระบบตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์ (EDR) ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Livestorm

บรรยายโดย : นายสารินทร์ ปวงแก้ว (ต้อ) – Senior Product Specialist, Monster Connect

รับชม Webinar ย้อนหลัง >> Click

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography