บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพ

บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:30 น. ผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography