ป้องกันการโจมตีสมัยใหม่โดย CrowdStrike (Secure Against Modern Attack by Crowdstrike)

ป้องกันการโจมตีสมัยใหม่โดย CrowdStrike (Secure Against Modern Attack by Crowdstrike)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น. Monster Connect ร่วมกับ Exclusive Networks Thailand จัดกิจกรรม Webinar หัวข้อ “ป้องกันการโจมตีสมัยใหม่โดย CrowdStrike (Secure Against Modern Attack by Crowdstrike)” ผ่านระบบ Livestorm บรรยายโดย : คุณวิทวัส ศิรวานิชกุล – Product Manager, Exclusive Networks Thailand, คุณพัทธตนย์ มีสวนนิล – Solutions Consultant, Exclusive Networks Thailand และนายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ – Digital Marketing, Monster Online

Monster Online
Exclusive Networks Thailand
CrowdStrike
CrowdStrike

รับชมย้อนหลัง >> Click

Monster Connect
Monster Connect