มอนสเตอร์ คอนเนค จัดกิจกรรม QBR (Quarterly Business Review) ประจำ ไตรมาส1 ปี 2567

มอนสเตอร์ คอนเนค จัดกิจกรรม QBR (Quarterly Business Review) ประจำ ไตรมาส1 ปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

💚 มอนสเตอร์ คอนเนค จัดกิจกรรม QBR (Quarterly Business Review) ประจำ ไตรมาส1 ปี 2567

✏️ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนผลงานการดำเนินงานธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ประเมินผลดำเนินงาน, ระบุปัญหา, วางแผนไตรมาสถัดไป

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography