มอนสเตอร์ คอนเนค ได้จัดกิจกรรม QBR (Quartely Business Review) ครั้งที่ 4 ปี 2566

มอนสเตอร์ คอนเนค ได้จัดกิจกรรม QBR (Quartely Business Review) ครั้งที่ 4 ปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00-15:00 น.มอนสเตอร์ คอนเนค ได้จัดกิจกรรม QBR (Quartely Business Review) ครั้งที่ 4 ปี 2566สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ทำมาตลอด Quarter พร้อมกำหนดทิศทางแผนงาน กิจกรรมปี 2567

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan