แพลตฟอร์ม Observability ครบวงจร by New Relic

New Relic

แพลตฟอร์ม Observability ครบวงจร by New Relic

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น. Monster Connect ได้จัดกิจกรรม Webinar Online ในหัวข้อ “แพลตฟอร์ม Observability ครบวงจร by New Relic” บรรยายโดย นายสารินทร์ ปวงแก้ว (พีต้อ) – Senior Product Specialist, Monster Connect

New Relic
New Relic

รับชมย้อนหลัง >> Click

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography