GitLab แพลตฟอร์มสำหรับ DevSecOps

GitLab

GitLab แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับ DevSecOps ที่มีความสามารถหลายอย่าง เช่น การจัดการรหัส, การติดตามปัญหาและการแก้ไขข้อบกพร่อง, การสร้าง CI/CD pipeline ที่ช่วยให้การพัฒนาและจัดการโครงการซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

GitLab มีฟีเจอร์หลากหลาย ช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น 

  • Source Code Management การจัดการรหัส สามารถจัดการรหัสโปรแกรมได้โดยตรงบน GitLab
  • Issue Management การจัดการปัญหา ที่ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ในที่เดียว รวมถึงความสามารถในการเปิด Issue ร่วมกันระหว่างทีมและลูกค้า
  • การสร้าง CI/CD Pipeline ช่วยสร้าง Pipeline สำหรับการทดสอบและการติดตั้งอัตโนมัติ
  • การจัดการโครงการ (Project Management) ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้น
  • การให้บริการในรูปแบบฟรีและ Open Code  GitLab เป็นแพลตฟอร์ม Git ออนไลน์ที่ให้บริการในรูปแบบฟรีและ Open Code ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งานร่วมกันได้ง่าย สะดวกมากขึ้น 
Plan
Plan
Create
Create
Verify
Verify
Package
Package
Secure
Secure
Deploy
Deploy
Monitor
Monitor
Govern
Govern

อ้างอิง : GitLab

ราคา GitLab