เครื่องมือการทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชัน | สำหรับนักพัฒนาและทีม DevOps

k6 grafana labs

k6 Grafana Labs คือการรวมกันระหว่างเครื่องมือการทดสอบการโหลด k6 และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล Grafana Labs เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

k6 comunity
k6 community

k6 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการโหลดของระบบโดยส่งคำร้องขอ HTTP ไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบ ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนผู้ใช้และซิมูเลชันการทำงานของผู้ใช้ได้ตามต้องการ

Grafana Labs เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและตารางที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแผนภูมิและตารางที่กำหนดเองเพื่อแสดงผลข้อมูลการทดสอบ สามารถกำหนดเงื่อนไขและการแจ้งเตือนเมื่อค่าผลการทดสอบเกินหรือตำ่กว่าค่าที่กำหนดได้

การรวมกันระหว่าง k6 และ Grafana Labs ทำให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตามผลการทดสอบที่แสดงผลอย่างสมบูรณ์และสวยงาม

k6

k6 Grafana Labs คุณสมบัติที่น่าสนใจ

  • Load Testing สามารถใช้ k6 เพื่อทดสอบและวัดประสิทธิภาพการรับของระบบในสภาวะที่มีโหลดสูง โดยสามารถกำหนดจำนวนผู้ใช้และซิมมูเลชันการทำงานของผู้ใช้ได้ตามต้องการ
  • Analytics and Visualization ใช้ Grafana Labs เพื่อสร้างแผนภูมิและตารางที่สวยงามและมีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูลการทดสอบ โดยสามารถกำหนดและปรับแต่งการแสดงผลตามต้องการ
  • Error Detection k6 Grafana Labs สามารถตรวจจับและรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ เช่น การตอบสนองผิดพลาดหรือคำขอที่ล้มเหลว ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • Thresholds and Alerts ผู้ใช้สามารถกำหนดนเงื่อนไขการทดสอบและตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อค่าผลการทดสอบเกินหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดได้ เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือน

k6 Grafana Labs เหมาะกับใคร

  • ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ : ทดสอบความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ที่กำลังพัฒนาอยู่  สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ทีมดูแลระบบ : วิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบที่กำลังใช้งานอยู่ รวมถึงตรวจจับและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีข้อมูลและระบบวิเคราะห์ที่ชัดเจนในรูปแบบของแผนภูมิและกราฟที่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่าย
  • ผู้ดูแลระบบที่มีความสนใจในการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยง
k6 loved developers

ดูข้อมูลเพิ่มเติม k6.io