Monster Connect ร่วมกับ Ridge Security Thailand จัดกิจกรรม Webinar

Monster Connect ร่วมกับ Ridge Security Thailand จัดกิจกรรม Webinar

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น. Monster Connect ร่วมกับ Ridge Security Thailand ได้จัดกิจกรรม Webinar .ในหัวข้อ “วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (Pentest & VA scan)” ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Livestorm บรรายายโดย : คุณกฤษฎา อิศรางกูร ณ อยุธยา – Business Development Manager, Ridge Security และ นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ – Digital Marketing, Monster Online

Ridge Security

รับชมย้อนหลัง >> Click

Monster Connect
Monster Connect