Monster Live EP.3 เพิ่มความปลอดภัย และความเร็วให้เว็บไซต์ ด้วย Cloudflare

Monster Live EP.3 เพิ่มความปลอดภัย และความเร็วให้เว็บไซต์ ด้วย Cloudflare

Monster Live EP.3 เพิ่มความปลอดภัย และความเร็วให้เว็บไซต์ ด้วย Cloudflare

องค์กรจำนวนมากหันมาใช้ Cloudflare Solution เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน Security ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน Data Leak หรือว่าปกป้อง Customer PII นอกจากนี้ยังพบว่าเว็บไซต์ยังมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน Bandwidth ได้อีกด้วย .

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Monster Connect Channel

__________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2KU3gym

หรือ ติดต่อมาสิ เบนซ์ : 061-835-1199 ☎ : 02-392-3608

📱 : [email protected]

Line ID : @monsterconnect

Monster Connect
Monster Connect