attack Tag

Cyber attack

7 ขั้นตอนที่ "แฮกเกอร์" ใช้เพื่อเล่นงานคุณ     ทุกวันนี้มีผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายของ Microsoft มากกว่า 1,200 ล้านคน ใน 140 ประเทศ และ 107 ภาษา ตามที่ Microsoft ได้ให้ข้อมูลพบว่าจำนวน 80% ของบริษัทที่ติดอยู่อันดับ “Fortune 500” เลือกใช้งานในระบบ Microsoft Azure Cloud และมากกว่า 400 ล้านเครื่องใช้ระบบ “Windows 10”   ถึงแม้ว่าพื้นฐานของระบบ “Microsoft” จะมีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูงก็ตาม แต่หากก็มีช่องโหว่อยู่หลายส่วนจากความซับซ้อนของการใช้งาน และความหลากหลายของบัญชีที่ตัวผู้ใช้เองสร้างขึ้น รวมไปถึงอีกหลายความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามาโจมตีเครือข่ายได้   The 7 Steps of a Cyber Attack   แม้ว่าในปัจจุบันจะมีรูปแบบการโจมตีของเหล่า “ภัยคุกคาม” ที่หลากหลายมากในบทความ 7 Common Types of Cybersecurity แต่สำหรับ 7 ขั้นตอนนี้ที่จะกล่าวถึงนี้คือวิธีพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีอยู่เสมอ   1. Reconnaissance เหล่าแฮกเกอร์จะคอยสอดส่อง และมองหาเป้าหมายอยู่เสมอ ว่าองค์กรใดที่พอจะมีจุดอ่อนและสามารถเข้าไปคุกคามขโมยข้อมูลได้ ซึ่งเหล่าแฮกเกอร์จะแฝงตัวอยู่ทั่วไปจนในบ้างครั้งยากที่จะแยกออกได้เลยทีเดียวว่าใครคือ “แฮกเกอร์”   2. Scanning หากพวกเขาพบว่าองค์กรเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว “แฮกเกอร์” จะทำ ”การสแกน” มองหาความจุดอ่อนหรือจุดที่สามารถเจาะระบบได้ง่ายที่สุด และจะต้องตรงกับความต้องการของ “แฮกเกอร์” ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนมากก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของข้อมูลทางด้านการเงิน   3....

Read More