DevOps World Tag

DevOps World

Continuous Cybersecurity กับความปลอดภัยบน DevOps World   ผู้ใช้หลายท่านและลูกค้าของ BeyoundTrust ยังคงขยายช่องโหว่ เปิดทางให้เหล่าภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆเข้ามาและเพิ่มโอกาสที่จะเจอภัยคุกคามมากยิ่งขึ้นในทุกวัน ในบทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า “การเปิดใช้งาน DevOps ที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง และดึงประสิทธิภาพในการทำงานของ BeyoundTrust นั้นควรจะต้องมีวิธีการอย่างไร”   DevOps Strategy     สิ่งสำคัญในการวางแผนการใช้งานและวางกลยุทธ์ให้ครบเครื่องมากที่สุดก็คือ “จะต้องทราบว่าเราวาง Solution ไปผิดจุดหรือไม่ ?” ซึ่งในแต่ละส่วนจะต้องได้รับการยืนยันติดตั้ง รวมไปถึงใบอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนนั้นอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้การทำงานของ “ผู้พัฒนา” มีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของการเขียนโปรแกรม อีกทั้งการลบออกจากการควบคุม PAM และ ทีมดูแลความปลอดภัย (Security Team) อีกด้วย   ทาง “BeyoundTrust” จึงวางกลยุทธ์ "Secure Cloud First" ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการทำงานควบคู่ไปกับองค์กรของคุณและพาร์ทเนอร์ รวมไปทั้งการปรึกษาด้านความปลอดภัย และการใช้งาน “DevOps” รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็น “การจัดการรหัสผ่าน” และ “การจัดการสิทธิพิเศษต่างๆ”  ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าที่เลือกใช้ “BeyoundTrust” มากกว่า ล้านผู้ใช้จากทั่วโลกเลยทีเดียว   DevOps Security Best Practices   ในส่วนนี้จะพูดถึง “แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ DevOps” จากประสบการณ์ตรงของพวกเราและทีมดูแลระบบความปลอดภัยนี่คือ 7 ข้อที่คุณควรทำ   ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า “อุปกรณ์ใดภายในระบบ” ที่ได้รับการอนุมัติและไม่ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “มีการจัดการและแก้ไขปัญหาช่องโหว่” ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะและแนวทางขององค์กร ...

Read More