Facebook Hack Tag

Password Security 2018

Password ในบริษัทคุณปลอดภัยหรือไม่? กับผลสำรวจ Password Security 2018 LastPass บริษัทซอฟท์แวร์ด้านบริหารจัดการพาสเวิร์ด ได้ทำรายงานประจำปีสรุปการใช้พาสเวิร์ดในสำนักงานขององค์กรที่ใช้ซอฟท์แวร์ของ LastPass จากทั่วโลก (Global Password Security Report 2018) รวมแล้ว 43,000 แห่ง LastPass สำรวจโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ 2 เกณฑ์คือ 1. คะแนนด้านความปลอดภัยโดยรวม (Security Score) และ 2. คะแนนความปลอดภัยของพาสเวิร์ด (Password Strength Score)   ความปลอดภัยของพาสเวิร์ดจะดูจาก ค่าเฉลี่ยของ password strength จากพาสเวิร์ดภายในบริษัททั้งหมด และจะถูกหักคะแนนเมื่อพบว่าพาสเวิร์ดต่างๆ ถูกก็อปปี้ไปใช้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ หรือมีจุดอ่อนอะไรบ้าง และนี่คือสิ่งที่ LastPass ค้นพบ:   52% คือค่าเฉลี่ยด้านความปลอดภัยโดยรวมของทุกบริษัทที่ใช้งาน LastPass ประเทศที่ทำคะแนนสูงสุดคือเยอรมนี (56%) รองลงมาคือฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร (52%) ส่วนสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, เสปน และออสเตรเลีย อยู่ที่ 49% คะแนน   ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจในการสำรวจนี้คือ ถึงแม้ค่าเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาจะต่ำกว่า 50% แต่เมื่อดูว่าบริษัทของประเทศเป็น Top Performer หรือผู้ที่ทำคะแนนด้านการรักษาความปลอดภัยสูงที่สุด คำตอบกลับเป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกา ที่ทำคะแนนได้ 100% เต็ม [caption...

Read More