Metasploit Tag

รู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Rapid7 Metasploit Framework 5.0 เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา Rapid7 ได้ออก Framework version ของ Metasploit อุปกรณ์ทดสอบการเจาะระบบซึ่งก็คือ 5.0 นี่คือการอัปเดตครั้งใหญ่ในรอบ 8 ปี (เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ออกในปี 2011) Metasploit Framework 5.0 (MF5) มีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามากมาย อาทิ     Chrome cookies นี่คือ post module ที่ใช้ความสามารถของ remote debugging ของ Chrome ในการอ่าน cookies จาก default Chrome profile หรือจาก...

Read More
Rapid7 Company Overview-min

Rapid7 - เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่และเจาะระบบ (update 2017) Rapid7 เป็นซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน IT ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกเจาะระบบ ช่วยตรวจจับและรับมือการภัยคุกคาม และช่วยให้ฝ่าย IT ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ เหล่านี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้พร้อมรับมือการภัยคุกคามระดับสูงในยุคปัจจุบัน Rapid7 ต่างจากเทคโนโลยี Vulnerability Management และ Incident Detection ทั่วไปตรงที่สามารถมองเห็น ติดตาม และดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพย์สินและบุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับ Endpoint ไปจนถึงระบบ Cloud ซึ่งประกอบด้วย 3 โซลูชันหลัก คือ Threat Exposure Management – การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะถูกเจาะระบบเริ่มต้นโดยการค้นหาและระบุว่าจุดไหนของระบบเป็นจุดอ่อนหรือมีช่องโหว่ที่อาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตี จากนั้นก็ทำการจัดการกับช่องโหว่เหล่านั้น ซึ่ง Threat Exposure Management เป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทราบจุดอ่อนของตน จัดลำดับความสำคัญว่าจุดอ่อนไหนควรจัดการก่อน และช่วยยกระดับความแข็งแกร่งของจุดอ่อนนั้นๆ ...

Read More