network security Tag

Rapid7

Rapid7 สำรวจความปลอดภัยของ network ของบริษัท ASX 200 นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว Rapid7 บริษัท cybersecurity จากอเมริกา ยังทำงานวิจัยด้านความปลอดภัยที่ชื่อว่า Cyber-Exposure Report ที่นอกจากจะทำกับ 500 บริษัทชั้นนำในประเทศ (Fortune 500) ล่าสุดยังทำให้กับบริษัทในออสเตรเลีย ที่อยู่ใน ASX 200 (ท็อป 200 บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) อีกด้วย   รายงานนี้สรุปว่า บริษัทชั้นนำในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังมีปัญหาในการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน โดยเฉลี่ยแล้วบริษัท ASX 200 จะถูกโจมตีที่ server และ device ต่างๆ ประมาณ 29 ครั้งต่อปี ซึ่งหลายๆ บริษัทสามารถตรวจจับได้เกินกว่า 200 ครั้ง และรายงานนี้ยังบ่งชี้ว่า 67% ของ องค์กรใน ASX 200 มีระบบการป้องกัน Phishing ที่ไม่ได้มาตรฐาน [caption id="attachment_8459" align="aligncenter" width="1024"] Rapid7 กับการสำรวจความปลอดภัยของ network ของบริษัท ASX 200[/caption]   นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น   - บริษัทใน ASX 200...

Read More

Infoblox 101 รู้จักกับบริษัท IT automation และ network security ระดับโลก การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล การเชื่อมต่อ network คือสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT, machine learning, blockchain ฯลฯ โลกของเราได้เติบโตเกินการเชื่อมต่อแบบเดิม แต่เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า Hyperconnect ที่การเชื่อมต่อนั้นต้องสร้างความรวดเร็ว คล่องตัว และปลอดภัยในเวลาเดียวกัน   และนี่คือที่มาของ Infoblox บริษัทด้าน IT automation และ network security จากสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการตอบโจทย์ดังกล่าว Infoblox ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ที่เมืองชิคาโก ทางบริษัทมีจุดขายคือโซลูชั่นด้านความปลอภัยของ Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) และ IP address management ซึ่งทั้งสามส่วนนี้รวมเรียกกันว่า DDI จากการออกผลิตภัณฑ์ SilverBox ในปี 2005   ในปี 2007 Inflobox ได้เข้าซื้อกิจการของ iPANTO สตาร์ทอัพจากฝรั่งเศส ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภณฑ์อีกตัว นั่นก็คือ  IPAM WinConnect...

Read More