Ransomeware Tag

SamSam

รู้จักกับ Ransomware ตัวใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมในชื่อ SamSam . หลายคนคงเคยได้ยินเรื่อง Ransomware ที่มิจฉาชีพปล่อย malware ที่สามารถปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์ต่างๆ และขู่เรียกเงินจากผู้ใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงไฟล์เหล่านั้น ในปัจจุบันมี Ransomware รูปแบบใหม่ที่อันตรายกว่าเดิม เรียกว่า SamSam Ransomware Sophos บริษัทผู้ผลิต firewall และอุปกรณ์ด้าน cyber security อื่นๆ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการโจมตีนี้ และนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ SamSam Ransomware SamSam Ransomware เริ่มต้นขึ้นในปลายปี 2015 คาดว่าเริ่มโดยนักจารกรรมไซเบอร์ชาวอิหร่าน 2 คน Mohammad Mehdi Shah Mansouri และ Faramarz Shahi Savandi (ซึ่งปัจจุบันทั้งสองคนกำลังถูกตามล่าโดย FBI อยู่) และ Ransomware ได้เข้าไปโจมตี computer network ของบริษัทต่างๆ ในสหรัฐ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จนถึงปัจจุบันมันกวาดเงินไปแล้วมากกว่า 180 ล้านบาท จุดเด่นของ SamSam ที่ต่างจาก Ransomeware ตัวอื่นๆ คือ มันไม่ได้ปิดกั้นการเข้าถึงเฉพาะไฟล์สำคัญ แต่ยังปิดกั้นไม่ให้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ทำงาน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถกู้คืนไฟล์ที่แบ็คอัพเอาไว้ได้ ผู้ใช้ต้อง reimage...

Read More