Security Fabric Tag

Fortinet

Fortinet กับการเป็น Enterprise Network Firewall ระดับชั้นนำ ทุกวันนี้การทำธุรกิจในโลกดิจิทัลแตกต่างไปจากเดิมมาก ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลได้เร็ว และปรับใช้ข้อมูลนั้นให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า นั่นทำให้ระบบ network ในทุกวันนี้ ต้องรวมการเป็น data center ให้เข้ากับ multi cloud environment อีกด้วย เช่นเดียวกับ การสามารถตรวจสอบข้อมูล SSL ที่ถูกเข้ารหัสใน traffic ในระดับสูง และการกำหนด policy ที่ทำให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นทำงานได้อย่างไร้ปัญหา   นั่นคือสิ่งที่ Firewall ของ  Fortinet บริษัทด้าน Network Security จากสหรัฐอเมริกา ได้ให้บริการมาโดยตลอด จึงได้รับยกย่องให้เป็น Enterprise Network Firewall...

Read More