ทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ก้าวสู่ปีที่ 11

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ก้าวสู่ปีที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่าน บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ก้าวสู่ปีที่ 11โดยมีคุณณัฐกรณ์ แฉล้มวงศ์วาน (พี่ป๊อป) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด ประธานในพิธี พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ให้ศีลให้พรแก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography