กิจกรรม New Relic Workshop อัพเดทเทรนด์ Observability

new relic

กิจกรรม New Relic Workshop อัพเดทเทรนด์ Observability

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14:30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ก

𝐌𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 ร่วมกับ 𝐍𝐞𝐰 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐜 ได้จัดกิจจกรม Workshop อัพเดทเทรนด์ Observability ในหัวข้อ “New Relic Workshop Observability With A Smart Platform เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของ Observability ด้วย New Relic”

บรรยายโดย: – Liang Zhang, Senior Partner Solution Engineer, New Relic – Eugene Tan, Mid-Enterprise Account Executive, New Relic – นายณัฐกรณ์ แฉล้มวงศ์วาน, CEO, Monster Connect – นายณัฐวุฒิ เมฆชอุ้ม, Senior Product Manager, Monster Connect

ทั้งนี้ขอขอบคุณลูกค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ New Relic >> https://monsterconnect.co.th/new-relic/

Surakitt Wongsuwan
Surakitt Wongsuwan

Web Admin, Digital Marketing, Photography