ClickUp จัดการ Project แบบครบวงจร ง่ายและมีประสิทธิภาพ

clickup

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโปรเจกต์ (Project Management Tool) แบบออนไลน์ ที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีการทำงานแบบ Remote หรือ Work From Home การจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์  

Docs
Whiteboards
Dashboards

ClickUp มีการจัดเรียงโปรเจกต์และงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถใช้งานได้หลากหลายบนแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์แอปพลิเคชันบนมือถือ  มาพร้อมคุณสมบัติ อาทิเช่น การสร้างงาน, การจัดการโปรเจกต์, การกำหนดวันครบกำหนดงาน, การกำหนดลำดับความสำคัญของงาน, การสร้าง checklist  และหัวข้อย่อย, การแจ้งเตือน, การแบ่งปันไฟล์, การสร้างภารกิจสำหรับทีม, การตรวจสอบความคืบหน้างาน, การสร้างรายงาน, การทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Trello, Google Drive, Zoom,  และ GitHub, GitLab เพื่อการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกสบายยิ่งขึ้น

Project Management
Project Management
Engineering
Engineering
sales
Sales
marketing
Marketing
product
Product
design
Design
Finance
Finance
HR
HR
It
IT

ดูเพิ่มเติม ClickUp