S/MIME คืออะไร? ช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร

s/mime

S/MIME คืออะไร? ช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร

S/MIME คืออะไร?

S/MIME หรือ Secure/Multipurpose Internet Mail Extension เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยองค์กรที่ปรับปรุงความปลอดภัยของอีเมล โดยให้การเข้ารหัส ซึ่งปกป้องเนื้อหาของข้อความอีเมลจากการเข้าถึงที่ไม่ต้องการ นอกจากนี้ยังเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยืนยันว่าคุณเป็นผู้ส่งข้อความที่แท้จริง ทำให้ S/MIME เป็นอาวุธที่ทรงพลังในการต่อต้านการโจมตีทางอีเมลจำนวนมาก

S/MIME มีฟีเจอร์ความปลอดภัย 2 ฟีเจอร์ได้แก่

 1. การเข้ารหัสข้อความอีเมล – เข้ารหัสเนื้อหาของอีเมลที่ส่งระหว่างผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน S/MIME สองราย เพื่อให้บุคคลภายนอกไม่สามารถสามารถอ่านข้อความได้ นอกเหนือจากผู้รับที่ถูกกำหนดไว้ 
 2. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ – เป็นการรับรองด้วยวิธีการดิจิตอลให้กับอีเมลที่ส่งระหว่างผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน S/MIME สองราย เพื่อกำจัดความเสี่ยงใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการปลอมแปลง
feature s/mime

ประโยชน์ของ S/MIME

 • เข้ารหัสอีเมลทั้งหมด
 • ตรวจสอบว่าอีเมลที่คุณส่งไม่ได้ถูกแก้ไขโดยบุคคลที่สาม
 • ป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงอีเมลของผู้ส่ง
 • ป้องกันการรั่วไหลและการถูกดักขโมยข้อมูล
 • รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความ
 • สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เมื่อลงลายเซ็นในอีเมล
 • ตรวจสอบโปรแกรมรับส่งเมลที่คุณใช้
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือและปกป้องชื่อเสียงขององค์กร
 • รองรับข้อกำหนด PDPA, GDPR, HIPAA และ PCI-DSS
 • รองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 • สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน ios หรือ android ได้

การเข้ารหัสข้อความอีเมล 

การเข้ารหัส S/MIME การเข้ารหัสเป็นวิธีการเปลี่ยนข้อมูลเพื่อไม่ให้อ่านหรือเข้าใจได้ จนกว่าจะเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้

การเข้ารหัสข้อความอีเมลมีประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน 2 ข้อ

 • การรักษาความลับ : การเข้ารหัสข้อความทำหน้าที่ปกป้องเนื้อหาของข้อความอีเมล เฉพาะผู้รับที่ต้องการเท่านั้นที่สามารถดูเนื้อหาได้ และเนื้อหายังคงเป็นความลับ และบุคคลอื่นที่อาจได้รับหรือดูข้อความไม่สามารถรับรู้ได้ การเข้ารหัสจะให้การรักษาความลับในขณะที่ข้อความอยู่ในระหว่างส่งและอยู่ในที่จัดเก็บ
 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล : เช่นเดียวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัสข้อความให้บริการความสมบูรณ์ของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดำเนินการเฉพาะที่ทำให้การเข้ารหัสเป็นไปได้

สาเหตุในความจำเป็น S/MIME จะเข้ารหัสเนื้อหาของอีเมลเมื่อส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับ การเข้ารหัสข้อความของคุณจะช่วยรักษาความเป็นส่วนตัว และความสมบูรณ์ของข้อความ

 • ความเป็นส่วนตัวของข้อความ – อีเมลที่เข้ารหัสจะอ่านได้โดยผู้รับที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับอีเมลของคุณเมื่อมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายามอ่านอีเมล เนื้อหาหรือเอกสารใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอีเมลจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างผู้ส่งและผู้รับ 
 • ความสมบูรณ์ของข้อความ – เมื่ออีเมลที่เข้ารหัสไม่ได้ถูกส่งไปยังบุคคลภายนอก จะไม่สามารถดักจับข้อความและแก้ไขข้อความได้ขณะส่งได้ ซึ่งจะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของข้อความและทำให้แน่ใจว่าข้อความที่ได้รับนั้นตรงกับข้อความที่ส่งไป 

วิธีการทำงาน

How to Encrytion S/MIME
 1. ผู้ส่งทำการส่งข้อความต้นฉบับ ที่ไม่ถูกเข้ารหัส
 2. ข้อความต้นฉบับถูกเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัส เมื่อจบกระบวนการข้อความที่เข้ารหัสแล้วจะถูกสร้างขึ้น ข้อความที่เข้ารหัสแล้วจะแทนที่ข้อความเดิม
 3. อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้รับ ผู้รับจะได้รับอีเมลฉบับดังกล่าว
 4. ข้อความที่เข้ารหัสจะถูกดึงข้อมูล ข้อความต้นฉบับจะเข้าสู่กระบวนการถอดรหัส
 5. ผู้รับได้รับข้อความต้นฉบับและได้เห็นข้อความ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นบริการที่ถูกใช้บ่อยที่สุดของ S/MIME ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ S/MIME ป้องกันการพยายามปลอมแปลงอีเมลด้วยการยืนยันตัวตนของผู้ส่ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาข้อความไม่ถูกดัดแปลง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

 • Authentication: ลายเซ็นทำหน้าที่ตรวจสอบตัวตน การรับรองความถูกต้องในลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยแก้ปัญหานี้โดยให้ผู้รับทราบว่าข้อความถูกส่งโดยบุคคลหรือองค์กรที่อ้างว่าเป็นผู้ส่งข้อความ
 • Nonrepudiation : ป้องกันการอ้างสิทธิ์และการห้ามปฏิเสธความรับผิด เอกลักษณ์ของลายเซ็นคือป้องกันเจ้าของลายเซ็นจากการปฏิเสธลายเซ็น(ปฏิเสธว่าไม่ได้เซ็น) ดังนั้น การรับรองความถูกต้องที่ลายเซ็นจัดเตรียมไว้เป็นแนวทางในการบังคับใช้การไม่ปฏิเสธ แนวคิดเรื่องการไม่ปฏิเสธเป็นเรื่องที่คุ้นเคยมากที่สุดในบริบทของสัญญาที่เป็นกระดาษ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ฟังก์ชันเดียวกัน คล้ายกับลายเซ็นบนกระดาษ เนื่องจากอีเมล SMTP ไม่ได้ให้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ จึงไม่สามารถให้การปฏิเสธได้ ผู้ส่งจึงสามารถปฏิเสธความเป็นเจ้าของข้อความอีเมล SMTP ได้ง่าย
 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล : บริการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มอบให้คือความสมบูรณ์ของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นผลมาจากการดำเนินการเฉพาะที่ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้ ด้วยบริการความสมบูรณ์ของข้อมูล เมื่อผู้รับข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นแล้ว ผู้รับจะมั่นใจได้ว่าข้อความอีเมลที่ได้รับนั้นแท้จริงแล้วเป็นข้อความเดียวกันกับที่เซ็นและส่งไปแล้วและไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ระหว่างทางการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อความขณะส่งหลังจากที่เซ็นแล้วจะทำให้ลายเซ็นเป็นโมฆะ ด้วยวิธีนี้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าลายเซ็นบนกระดาษไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นไปได้ที่เอกสารที่เป็นกระดาษจะเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่เซ็นแล้ว

สาเหตุในความจำเป็น S/MIME จะลงลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อีเมลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ส่ง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีดังต่อไปนี้ 

 • การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ส่ง – ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้แต่ละรายจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นผู้รับจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลนั้นถูกส่งมาจากบุคคลซึ่งเป็นที่มาของอีเมลจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการปลอมแปลงที่อยู่อีเมลของคุณได้ 
 • การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ – เนื่องจากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้แต่ละรายนั้นไม่ซ้ำกัน ทำให้ผู้สร้างอีเมลไม่สามารถปฏิเสธความเป็นเจ้าของอีเมลได้ และสามารถป้องกันการอ้างสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย 

แม้ว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะให้ความสมบูรณ์ของข้อมูล แต่ก็ไม่ได้ให้การรักษาความลับ หากคุณต้องการรักษาความลับและป้องกันเนื้อหาของข้อความอีเมล คุณจะต้องใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัสข้อความอีเมล (Encryption)

วิธีการทำงาน

HOW to ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
 1. เมื่อผู้ส่งส่งข้อความ ข้อความต้นฉบับที่ส่งไปจะถูกบันทึกจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (โดยลายเซ็นที่สร้างจะเป็นลายเซ็นของผู้รับ)
 2. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเพิ่มลงในอีเมล และอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้รับ
 3. ผู้รับจะได้รับอีเมลที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับข้อความต้นฉบับจากอีเมล
 4. ผู้รับจะเข้าสู่กระบวนการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในข้อความที่ได้รับ
 5. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในอีเมลที่ได้รับ และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่สร้างขึ้นจะถูกเทียบกัน ถ้าทั้งสองลายเซ็นตรงกันผู้รับจะได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

อีเมลแบบไหนบ้างที่สามารถใช้ S/MIME ได้

ต้องเป็นอีเมลที่มีระบบรองรับการใช้งาน S/MIME โดยสามารถสอบถามและรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ 24 ชั่วโมง ทาง

Facebook: Monster Connect

Line: @monsterconnect

Website: monsterconnect.co.th

โทร: 02 026 6665

Avatar
Chotika Sukeepap