DNS Tag

DNS รูโหว่สำคัญสำหรับ DoS Attack และการจารกรรมข้อมูล . . DNS ระบบสำคัญสำหรับแอพพลิเคชันที่หลายคนมองไม่เห็น . เมื่อถามว่า “สิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ระบบแอพพลิเคชันในปัจจุบันคืออะไร ?” หลายคนอาจตอบว่า อุปกรณ์ที่มีสเป็คเหมาะสม การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว หรือปัจจัยการใช้งานอื่นๆ แต่สิ่งที่ทุกคนต่างไม่คาดคำนึงถึงเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว คือ ระบบ DNS ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของแอพพิลเคชัน . คำถามคือ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบ DNS มีปัญหาหรือไม่สามารถให้บริการได้ … คำตอบคือระบบแอพพลิเคชันล่มตามทันที เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันได้ หรือเลวร้ายที่สุดคือ ผู้ใช้บริการถูกเปลี่ยนเส้นทางจากการเข้าถึงแอพพลิเคชัน ไปเข้าถึงไซต์ปลอมของแฮ็คเกอร์แทน ส่งผลให้ผู้ใช้อาจถูกหลอกขโมยข้อมูลสำคัญ หรือถูกแอบแฝงมัลแวร์กลับเข้ามาเจาระบบภายในองค์กรได้ ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ การสูญเสียความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร . จะเห็นว่า DNS Server นอกจากมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้โจมตี DDoS โดยแฮ็คเกอร์แล้ว ยังเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของระบบแอพพิลเคชันที่ไม่สามารถล่มหรือทำงานผิดพลาดได้ มิเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กรได้ทันที Gartner และ Forrestor สองบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังของสหรัฐฯ ให้ความเห็นตรงกันว่า DNS เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แต่ละองค์กรควรลงทุนเพื่อป้องกันระบบ DNS จากอาชกรบนโลกไซเบอร์ . การโจมตียอดนิยมหลักๆสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ . 1. Site Hijacking – แฮ็คเกอร์เปลี่ยนข้อมูลการ Solve Name บน DNS Server ให้ชี้ไปยังหมายเลข IP ของแฮ็คเกอร์แทน ซึ่งแฮ็คเกอร์อาจทำ Phishing Site รอให้เหยื่อหลงเข้าเพื่อหลอกขโมยข้อมูลสำหรับ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้...

Read More

ปกป้อง Infrastructure อย่างมั่นใจ ด้วย Infoblox Advanced DNS Protection (Part One) Network คือประตูบานแรกของทุกองค์กร ในการเชื่อมต่อโลกภายนอก แต่ในยุคปัจจุบันการใช้ network กว้างขวางและซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม เช่น Device proliferation, BYOD, Internet of Things, virtualization และ hybrid cloud ทำให้การปกป้อง network ต้องอาศัยเครื่องมือขั้นสูง   ในการเชื่อมต่อ netowrk เช่นเดียวกับการทำงานของแอปพลิเคชั่นและ service ต่างๆ มีองค์ประกอบสำคัญคือ Domain Name System หรือ DNS แต่องค์ประกอบนั้นก็สุ่มเสี่ยงกับการโดนโจมตี เช่น การปล่อย malware command and control, DDoS attack และ data exfiltration ทาง Infoblox เข้าใจถึงจุดอ่อนนี้เป็นอย่างดี และได้ออกผลิตภัณฑ์ Advanced DNS Protection เข้ามาจัดการแก้ไข ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ถูกยกระดับไปอีกขึ้น Infoblox จะช่วยให้แอปพลิเคชั่นและ service ต่างๆ ยังดำเนินต่อไปได้ แม้ว่า...

Read More