Multi-Cloud Tag

multi cloud vs hybrid cloud

Multi-Cloud vs Hybrid Cloud ต่างกันอย่างไร . . Multi-cloud เป็นการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน Public Cloud มากกว่าหนึ่งราย หรือ การนำเทคโนโลยีคลาวด์จากหลายผู้ให้บริการมาใช้งานรวมกันเพื่อที่จะปรับให้เกิดความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจที่มีการทำอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์เพียงรายเดียว ช่วยเพิ่มความเป็นอิสระในการเลือกใช้ . ประโยชน์ของสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ 1. จุดแข็งของคลาวด์ที่หลากหลาย – การเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายรายเป็นไปได้ที่จะใช้จุดแข็งของบริการของผู้ให้บริการแต่ละรายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ ด้วยการมีตัวเลือกมากมายผู้ใช้จะได้รับความคล่องตัวในระดับสูงและจับคู่แต่ละส่วนของธุรกิจกับเงื่อนไขการตั้งค่าและการดำเนินการของผู้ให้บริการที่เฉพาะเจาะจง 2. หลีกเลี่ยงการล็อกผู้ขาย - เมื่อคุณ จำกัด ตัวเองอยู่กับผู้ให้บริการระบบคลาวด์เพียงรายเดียวคุณจะต้องใช้เวลานานและมีราคาแพงในการย้ายระบบของคุณไปที่อื่น การมีแผนหลายระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดการปริมาณงานเมื่อระบบคลาวด์เดียวที่ให้บริการหยุดทำงาน 3.การจัดการความเสี่ยง - การจัดการระบบคลาวด์แบบหลายระบบยังสามารถช่วยปกป้องข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของ บริษัท ด้วยการนำเสนอความสามารถในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนที่ซ้ำซ้อนให้ความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟฟ้าดับหรือภัยธรรมชาติ . . Hybrid cloud เป็นการผสมผสานระหว่าง Public และ Private รวมถึงทำงานภายในที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน(On-premise) องค์กรอาจเลือกที่จะเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์สาธารณะ ในขณะที่เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานไว้ในคลาวด์ส่วนตัวเป็นต้น การกำหนดค่าเหล่านี้มักถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับความยืดหยุ่น . Hybrid cloud เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลสูง ด้วย Hybrid cloud องค์กรสามารถเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นเช่นคลาวด์ส่วนตัวหรือศูนย์ข้อมูลในองค์กร . . . บริการติดตั้งเเละดูแลได้ทั้ง Microsoft Azure Amazon AWS, และ Alibaba Cloud ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค โทร 02 392 3608 หรือ Line: @monsterconnect ...

Read More