SIEM Tool Tag

Rapid7

SIEM Tools หัวใจของศูนย์กลางข้อมูลของเครือข่ายองค์กรทั้งหมด   At a Glance: การใช้งานเครื่องมือ SIEM (การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ภายในองค์กร) คืออะไร ? การรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เครือข่ายไอที จะสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆได้ดีมากน้อยแค่ไหน ? บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ของคุณได้อย่างแน่นอน ซึ่งเครื่องมือ SIEM ก็มีให้บริการโดยตัวแทน หลายรายที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาความปลอดภัย ค้นหาความเสี่ยง และรายงานด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว   Setting Up SIEM Tools สำหรับฝ่ายดูแลความปลอดภัยในกับองค์กร “การติดตั้งระบบ SIEM ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” คืองานที่ยากและซับซ้อนมากที่สุดงานหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งจะต้องครอบคลุมความปลอดภัยและจุดบอดในทุกๆด้าน โดยในขั้นตอนแรกประกอบด้วย “การทำความเข้าใจเกี่ยวเครือข่ายและระดับความปลอดภัยที่องค์กรคุณเองมีอยู่” นอกจากนี้ “คุณเองยังจะต้องพิจารณาการวางแผนฮาร์ดแวร์ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายไม่ได้เสนอตัวเลือกด้านซอฟต์แวร์มาให้ (Saas)” และในขั้นตอนสุดท้ายก็คือ “การกฎสำหรับตรวจจับภัยคุกคามและผู้บุกรุก” และสร้างการรายงานผล สิ่งที่เน้นหลักก็คือความสำคัญเกี่ยวกับ “การรวมความเสี่ยงทั้งหมดบนเครือข่าย” ซึ่ง SANS ทำงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียว และการสร้าง SIEM...

Read More