SIEM Tools หัวใจของศูนย์กลางข้อมูลของเครือข่ายองค์กรทั้งหมด

Rapid7

SIEM Tools หัวใจของศูนย์กลางข้อมูลของเครือข่ายองค์กรทั้งหมด

SIEM Tools หัวใจของศูนย์กลางข้อมูลของเครือข่ายองค์กรทั้งหมด

 

At a Glance:

การใช้งานเครื่องมือ SIEM (การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการจัดการเหตุการณ์ภายในองค์กร) คืออะไร ? การรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เครือข่ายไอที จะสามารถตรวจจับ วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆได้ดีมากน้อยแค่ไหน ? บทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ของคุณได้อย่างแน่นอน

ซึ่งเครื่องมือ SIEM ก็มีให้บริการโดยตัวแทน หลายรายที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาความปลอดภัย ค้นหาความเสี่ยง และรายงานด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 

Setting Up SIEM Tools

สำหรับฝ่ายดูแลความปลอดภัยในกับองค์กร “การติดตั้งระบบ SIEM ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด” คืองานที่ยากและซับซ้อนมากที่สุดงานหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งจะต้องครอบคลุมความปลอดภัยและจุดบอดในทุกๆด้าน

โดยในขั้นตอนแรกประกอบด้วย “การทำความเข้าใจเกี่ยวเครือข่ายและระดับความปลอดภัยที่องค์กรคุณเองมีอยู่” นอกจากนี้ “คุณเองยังจะต้องพิจารณาการวางแผนฮาร์ดแวร์ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายไม่ได้เสนอตัวเลือกด้านซอฟต์แวร์มาให้ (Saas)” และในขั้นตอนสุดท้ายก็คือ “การกฎสำหรับตรวจจับภัยคุกคามและผู้บุกรุก” และสร้างการรายงานผล

สิ่งที่เน้นหลักก็คือความสำคัญเกี่ยวกับ “การรวมความเสี่ยงทั้งหมดบนเครือข่าย” ซึ่ง SANS ทำงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียว และการสร้าง SIEM และ Toolkit Response Incident หากใช้เป็น Open Source Tools ก็จะยิ่งช่วยทำให้การติดตั้ง SIEM ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

Managing Logs to Ensure Security and Meet Compliance

การจัดการระบบ Logs หรือระบบบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ SIEM เป็นส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เพราะจะทำให้คุณและทีมดูแลความปลอดภัยบนเครือข่ายสามารถเห็นรายงานและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายของคุณ ไม่ว่าจะเป็น “การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เชื่อถือได้ รวมไปถึงภัยคุกคามต่างๆอีกด้วย”

ซึ่งหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบก็จะต้องสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านระบบและใช้ระบบที่มีโครงสร้าง Structured Query Language (SQL) อีกทั้งต้องสามารถระบุ Indicators of Compromise (IoCs) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบ Logs ของระบบมักจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำดัชนีข้อมูลและการเทียบเคียงกับชุดข้อมูลอื่นๆ เพื่อมีเป้าหมายในการให้ผู้ใช้สามารถค้นหาภัยคุกคามจากแดชบอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Alerts and Reporting with Your SIEM Tool

หลังจากที่ได้ติดตั้งในส่วนทั่วไปแล้ว การติดตั้งระบบแจ้งเตือนและการรายงานผล คือกุญแจสำคัญในการทำให้ SIEM ของคุณมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และผู้ดูแลระบบ คุณจะต้องปรับแต่ง SIEM ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับรายงานและการแจ้งเตือนที่อัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยในเครือข่ายของคุณได้อย่างดี

และปัญหาด้านการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก็คือ “การแจ้งเตือนที่ผิดพลาด จากการเปลี่ยนกฏคัดกรองภัยคุกคาม” และ “การยกเลิกการแจ้งเตือนเนื่องจากการลำดับความสำคัญที่ผิดพลาด” และความผิดพลาดเหล่านี้จะทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบภัยคุกคาม และเพิ่มความเสี่ยงให้กับเครือข่าย ฉะนั้นสิ่งสำคัญของความปลอดภัยก็คือ “จะต้องปรับกฎใหม่และทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอัปเดตเครื่องมือให้ทันสมัยตามภัยคุกคามให้ทัน จึงจะสามารถทำงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

Forensic Analysis and Data Aggregation

เมื่อระบบ SIEM ของคุณได้รับการตั้งค่าและปรับแต่งให้สอดคล้องกับการทำงานที่ถูกต้องกับเครือข่ายของคุณแล้วนั้น ความสามารถในการเจาะลึกและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

หลังได้รับการแจ้งเตือนของระบบ “คุณควรจะเริ่มต้นแยกและวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นอันตรายได้จากรายงานได้ทันที” เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการค้นหาภัยคุกคามหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

ในช่วงระยะแรกของการกลั่นกรองข้อมูลคือช่วงสำคัญในการคัดกรอง บ่งชี้ว่าจุดไหน การกระทำใดคือความเสี่ยง ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลจากเครือข่ายโดยรวมได้เลยว่ามีการซ่อนอยู่ของภัยคุกคาม หรือความเสี่ยงใดๆที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ในเครือข่ายของคุณ

 

The Big Picture: What SIEM Tools Means for You

คำถามสำคัญที่สุดของส่วนนี้ก็คือ SIEM สำคัญและมีประโยชน์กับองค์กรของคุณอย่างไร ? แน่นอนว่าในแต่ละวันองค์กรของคุณจะต้องมีการรับส่งข้อมูลกันนับพันๆรายการ และต้องมีจำนวนหนึ่งในพันๆข้อมูลที่เป็นภัยคุกคาม ที่จะสร้างความเสี่ยงหายต่อเครือข่ายองค์กรของคุณ

เครื่องมือ SIEM คืออุปกรณ์ที่แสนจำเป็นต่อองค์กรของคุณ ในการสร้างความปลอดภัยในระดับสูงให้กับองค์กรของคุณ SIEM จะทำหน้าที่คัดกรองความเสี่ยงทั้งหลายออกจากเครือข่ายของคุณ “Solution SIEM” ไม่ให้องค์กรของคุณต้องเจอกับความเสี่ยงที่สามารถสร้างความเสียหายด้านเครือข่ายให้กับองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Short checklist of what to look for in a SIEM solution

คำอธิบายฉบับย่อว่า “คุณจะเจออะไรบ้างในการใช้งาน SIEM ที่มีคุณภาพ”

  1. การคัดกรองภัยคุกคามที่มีข้อผิดพลาดได้น้อยกว่า
  2. ระบบการตรวจจับมัลแวร์ที่ถูกต้อง
  3. การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างครบถ้วน
  4. ความสามารถในการเรียนรู้ภัยคุกคามใหม่ๆ ทันสมัยและอัปเดต
  5. ระบบการตรวจหาปลายทางของภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ และวัดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรายงานผลอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

 

นับว่าในปัจจุบันมีความเสี่ยงและภัยคุกคามจากสิ่งต่างๆ ที่พร้อมเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายขององค์กรของคุณได้ในรอบด้าน ซึ่งรูปแบบของการโจมตีก็มีมากมายหลากหลายแบบ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน แน่นอนว่าหากองค์กรของคุณไม่ได้มีระบบ Solution ที่ตามเหล่าภัยคุกคามได้ทัน ก็ย่อมสร้างความเสี่ยงในระดับสูงให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน

ในทางกลับกันหากองค์กรของคุณมีเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยความเข้าใจว่า “ความเสี่ยงในปัจจุบันคืออะไร และแนวโน้มความเสี่ยงของอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร” ก็ย่อมลดความเสี่ยงให้กับเครือข่ายของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 

Reference : https://www.rapid7.com/fundamentals/siem-tools/

Monster Connect
Monster Connect