Sophos Synchronized Security Tag

ความปลอดภัยที่คุณวางใจกับ Synchronized Security ของ Sophos   จุดอ่อนที่สุดของแต่ละองค์กรอยู่ “mailbox” มีผลการสำรวจรายงานว่า 93% ของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมาจาก Phishing Email รวมถึงระบบ mailbox security มีความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ไวรัสและสแปมต่างๆ เข้ามาใน network ได้   ทาง Sophos ได้รวบรวมคุณลักษณะของ mailbox ที่ถูกเจาะไว้ดังนี้   ผู้ใช้ถูกบล็อกไม่ให้ส่งอีเมลออกไปยังผู้รับภายนอก ข้อความใน inbox หายหรือถูกลบ มีคนได้รับอีเมลจากผู้ใช้คนหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้คนนั้นไม่ได้ส่งอีเมล มีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนกฎใน inbox โดยที่ผู้ใช้และแอดมินไม่ได้รับรู้ เช่น การย้ายข้อความไปยัง Junk มีการเพิ่มผู้รับใหม่ๆ ในการ Forward Mail โดยที่ผู้ส่งไม่ได้ยินยอมหรือรับรู้ด้วย Sophos บริษัทด้านผลิตภัณฑ์ network security จากอังกฤษ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงเชื่อมโยง Sophos Central กับ Sophos Email ซึ่งลิงค์กับ Sophos Endpoint ทำให้ Sophos Email สามารถตรวจจับไวรัสและสแปมได้มากขึ้น เช่น ภายใน 10 นาที ก็สามารถตรวจสอบไวรัสและสแปมได้มากกว่าเดิม 5 ตัว...

Read More