Synchronized Security Tag

ความปลอดภัยที่คุณวางใจกับ Synchronized Security ของ Sophos   จุดอ่อนที่สุดของแต่ละองค์กรอยู่ “mailbox” มีผลการสำรวจรายงานว่า 93% ของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยมาจาก Phishing Email รวมถึงระบบ mailbox security มีความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ไวรัสและสแปมต่างๆ เข้ามาใน network ได้   ทาง Sophos ได้รวบรวมคุณลักษณะของ mailbox ที่ถูกเจาะไว้ดังนี้   ผู้ใช้ถูกบล็อกไม่ให้ส่งอีเมลออกไปยังผู้รับภายนอก ข้อความใน inbox หายหรือถูกลบ มีคนได้รับอีเมลจากผู้ใช้คนหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้คนนั้นไม่ได้ส่งอีเมล มีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนกฎใน inbox โดยที่ผู้ใช้และแอดมินไม่ได้รับรู้ เช่น การย้ายข้อความไปยัง Junk มีการเพิ่มผู้รับใหม่ๆ ในการ Forward Mail โดยที่ผู้ส่งไม่ได้ยินยอมหรือรับรู้ด้วย Sophos บริษัทด้านผลิตภัณฑ์ network security จากอังกฤษ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงเชื่อมโยง Sophos Central กับ Sophos Email ซึ่งลิงค์กับ Sophos Endpoint ทำให้ Sophos Email สามารถตรวจจับไวรัสและสแปมได้มากขึ้น เช่น ภายใน 10 นาที ก็สามารถตรวจสอบไวรัสและสแปมได้มากกว่าเดิม 5 ตัว...

Read More

ควบคุมทุกโปรคดัคต์ของ Sophos อย่างเหนือระดับด้วย Sophos Central ปกติแล้วการปกป้อง network ขององค์กรอย่างครอบคลุมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยหลายต่อชิ้นอย่างผสมผสาน ปัญหาคืออุปกรณ์เหล่านั้นต่างทำงานแยกส่วน ไม่ได้เชื่อมประสานต่อกัน เช่นเมื่อ Firewall ถูกเจาะ endpoint ก็จะไม่ถูกแจ้งเตือน หรือถ้า endpoint ถูกเจาะ Firewall ก็ไม่รับรู้   ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ด้วย Sophos Central แผงควบคุมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ที่มาพร้อมกับระบบ Synchronized Security ทำให้ข้อมูลสำคัญ หรือแผนงานด้านความปลอดภัย ของ endpoint และ firewall เชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Security Heartbeat เมื่อมี endpoint ใหม่เกิดขึ้น Security Heartbeat ก็จะเชื่อมโยงมันเข้ากับ Sophos Next-Gen Firewall โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ดูแลระบบรู้ข้อมูลสำคัญ เช่น health ของ endpoint แต่ละตัว และภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ณ เวลานี้   นอกจากนี้ เมื่อ Next-Gen Firewall พบว่า endpoint ตัวใดตัวหนึ่งติด zero-day malware ทาง Security Heartbeat ก็จะแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางทันที...

Read More