5 สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing Security

5 สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing Security

5 สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing Security

อ้างอิงข้อมูลจากหลายสื่อไม่ว่าจะเป็น “วิกิพีเดียหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่างๆ” ต่างให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า… Cloud Security ถือเป็นการสร้างกรอบความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ โดยควบคุมและดำเนินการบนระบบ Cloud เป็นหลัก เพื่อป้องกันความปลอดภัยกับข้อมูลแอพพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของกับระบบ “Cloud Computing”

 

ไม่มีข้อโต้แย้งใดกับคำว่า “Cloud Computing” จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล รวมถึงกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยขององค์กรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และในปัจจุบัน ระบบ “Cloud Computing” ถือเป็นระบบที่สามารถพึ่งพาและใช้งานจริงได้ รวมไปถึงความสามารถในการใช้งานแบบบริหารความปลอดภัยเป็นแบบส่วนตัว และความสามารถในการผสมผสานการทำงานกับระบบต่างๆ โดยจะส่งผลลัพธ์ที่ได้ดีกว่าระบบการทำงานแบบเก่าอย่างแน่นอน

 

และนี่คือ “5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing Security?” ก่อนเริ่มใช้งาน

 

1) Network Segmentation

 

ระบบ “Cloud Computing Security” จะสามารถพิจารณาพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเก็บอินสแตนซ์และแอปพลิเคชั่น ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถหยุดการเคลื่อนไหวและการโจมตีของภัยคุกคามได้เป็นอย่างดี

 

2) Cloud-based Access Controls

 

การเข้าถึงในทุกส่วนของระบบ “Cloud Computing” จะมีรายงานการเข้าใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Virtual infrastructure, Operating systems, Applications และเครื่องมืออื่นๆภายในระบบ นอกจากนี้คุณจะต้องเข้าใจว่าการเก็บข้อมูลภายในระบบ “Cloud Computing” ไม่ได้เป็นการเก็บข้อมูลแบบสาธารณะ แต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ และเก็บอยู่ในกรอบความปลอดภัยขั้นสูง ตามที่คุณได้ตั้งค่าการเข้าถึงไว้เพียงเท่านั้น

 

 

 

3) Multi-tenancy in Cloud Computing

 

ถึงแม้ว่าจะเป็นการเช่าใช้ระบบ Cloud Computing ในหลากผู้ให้บริการ แต่ก็จะมีประโยชน์ในด้านการปรับใช้และแบ่งส่วนการใช้งาน เพื่อบริหารจัดการทั้งในเรื่องของความปลอดภัย สิทธิการเข้าถึง รวมไปถึงการส่งออกข้อมูล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับขอบเขตนโยบายของผู้ให้บริการและผู้เช่าบริการ

 

4) Cloud Access Management

 

ต้องอย่าลืมว่าการใช้งานระบบ “Cloud Computing” ไม่ได้ดำเนินอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องจัดการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบนระบบ Cloud Computing และไม่ว่าจะเป็นระบบพิจารณาการกู้คืนระบบและความล้มเหลวใดๆที่เกิดขึ้น ก็จะอยู่ในขอบเขตดูแลของบัญชีที่สามารถเข้าถึงทั้งสิ้น และเมื่อมีการสร้างบัญชี สิ่งที่คุณพิจารณามากที่สุดก็คือ “ความปลอดภัยของการสร้างรหัสผ่านและจัดการบุคลากรในการใช้ระบบ”

 

 

5) Cloud Computing Threats and Vulnerabilities

 

แนวคิดนี้เป็นเหมือนการตั้งสมมติฐานด้านความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณที่อยู่บนระบบ “Cloud Computing” เพื่อให้ผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ Cloud ตรวจสอบช่องโหว่และจัดการป้องกันภัยคุกคามอยู่เสมอ และรวมไปถึงความสามารถในการแก้ปัญหาได้ในเวลาที่เหมาะสม

 

และสุดท้ายนี้หากคุณต้องการความช่วยเหลือและต้องการยกระดับความปลอดภัยขององค์กรของคุณด้วยระบบ Cloud Computing Security ที่จะสามารถดูแลครอบคลุมความปลอดภัยของทรัพยากรไซเบอร์ในมือของคุณได้เป็นอย่างดี ก็สามารถติดต่อพวกเรา ขอคำปรึกษาพวกเราได้เลยครับ

 

 

Reference : https://www.beyondtrust.com/blog/what-is-cloud-security/

 

 

Monster Connect
Monster Connect