Blog

ClickUp

ClickUp Dashboards เป็นองค์ประกอบ ส่วนสำคัญใน  ClickUp ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมและแสดงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างสะดวกและกระชับ สามารถกำหนดและปรับแต่ง Dashboard ตามความต้องการ เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุด รวมถึงกราฟ สถิติ และตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp Dashboard Create your Dashboard ...

Read More
New Relic

New Relic เครื่องมือช่วยในการจัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและระบบขององค์กร ซึ่งมีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ Application Performance Monitoring (APM) ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันInfrastructure Monitoring ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบพื้นฐาน เช่น  Server, Database, NetworkSynthetic Monitoring การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในสภาวะจำลองMobile Monitoring การตรวจสอบ วิเคราะห์ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบนอุปกรณืมือถือDashboard and Reporting แดชบอร์ดและการรายงานCollaboration ช่วยเรื่องการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมงาน ดูทั้งหมดได้ทาง >> newrelic.com ...

Read More
sonarlint

SonarLint เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพโค้ดที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันพัฒนาภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Java, C#, JavaScript, Python และอื่น ๆ  SonarLint ทำหน้าที่วิเคราะห์โค้ดเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อให้โค้ดมีคุณภาพสูง โดยใช้เทคนิค Static Code Analysis หรือการวิเคราะห์โค้ดแบบสถิต (ไม่ต้องรันโปรแกรม) ซึ่งมีประโยชน์ในการค้นหาข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ เช่น  การใช้ตัวแปรที่ไม่ถูกต้องการตรวจสอบเงื่อนไขที่ไม่ครบถ้วนการใช้งานคำสั่งที่ไม่ถูกต้องปัญหาความปลอดภัยอื่น ๆ อ้างอิงจาก sonarlint ...

Read More
Taint Analysis

Taint Analysis คืออะไร ทำไม Security ต้องแคร์Taint analysis คือ กระบวนการใช้ information security framwork เพื่อหา flow ของ user input ที่อันตราย โดยต้องเข้าใจในการออกแบบระบบ หรือ software เช่น การ mitigate risk สำหรับ SQL injection ซึ่งโดยทั่วไปจะถูก attack จาก user input ที่ไม่ได้ควบคุมไว้ Taint analysis ช่วยวิเคราะห์ทุกๆ input และ header ของ...

Read More
KnowBe4 PhishER

เครื่องมือช่วยในการจัดการและประมวลผลอีเมลฟิชชิ่ง (phishing email) ที่ได้รับเข้ามาในองค์กร เครื่องมือนี้สามารถทำการวิเคราะข้อมูลในอีเมลฟิชชิ่ง เช่น สแปมอีเมล (spam email) , อีเมลฟิชชิ่งซึ่งที่ส่งมาจากโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ หรืออีเมลฟิชชิ่งที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย และช่วยลดการตกเป็นเหยื่อของอีเมลฟิชชิ่ง โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานคลิกลิงค์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบขององค์กรได้  How PhishER Works ทั้งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอีเมลฟิชชิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิง : KnowBe4 ...

Read More
RMM

RMM หรือ Remote Monitoring and Management แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกสถานที่ได้ สามารถสั่งงานและดูสถานะของอุปกรณ์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง   นอกจากนี้ RMM ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและ Run โปรแกรมต่าง ๆ ในระยะไกลได้ และสามารถดูสถิติต่าง ๆ เช่น CPU, RAM และ Disk usage ได้ เพื่อช่วยตรวจสอบปัญหาและดูว่าระบบมีปัญหาหรือไม่ N-able N-sight RMM ...

Read More
ASV

Automated Security Validation (ASV) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันในองค์กร   โดยเป็นการจำลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากภัยคุกคามจริง ๆ เพื่อประเมินและวัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการโจมตีจากภายนอก การทำ ASV ช่วยให้ทีมผู้ดูแลระบบ IT สามารถตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณและทุนทางบุคคล นอกจากนี้การใช้ ASV ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าระบบและแอปพลิเคชันที่ใช้งาน มีความปลอดภัยมากที่สุด และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อธุรกิจด้วยการป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ...

Read More
CI CD

CI / CD มาจากคำว่า Continuous Integration (CI) และ Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)  เป็นกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายในการสร้างและนำเสนอซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงประหยัดเวลา Continuous Integration (CI) คือกระบวนการอัตโนมัติในการรวม (merge) และทดสอบ Code จากสมาชิกในทีมพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบ Code เพื่อหาข้อผิดพลาด หากพบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งเตือนและยกเลิกการรวม Code เพื่อให้ทีมพัฒนาดำเนินการแก้ไข การทำ CI ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยที่สมาชิกในทีมสามารถเข้ามาพัฒนา Code ในส่วนของตัวเองและรวม Code เข้ากับส่วนอื่นๆ ของ Code...

Read More
DevOps

Cloud Workload Protection Platform (CWPP) CWPP ย่อมาจาก Cloud Workload Protection Platform แพลตฟอร์มใช้ในการป้องกันและควบคุมเรื่องความปลอดภัยของ Cloud Workload ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ที่รันบน Cloud Infrastructure และมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ภาพจาก : https://www.skyhighsecurity.com/en-us/cybersecurity-defined/what-is-a-cwpp.html Cloud Security Posture Management (CSPM) CSPM ย่อมาจาก Cloud Security Posture Management เทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของระบบคลาวด์ (Cloud Security)  CSPM จะช่วยตรวจสอบว่าระบบคลาวด์ที่เราใช้งานนั้นมีความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่  เช่น Policy Compliance, Data Protection,...

Read More

เคล็ดลับ: ลองใช้ฟังก์ชัน XMATCH ใหม่ MATCH เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วซึ่งใช้งานได้ในทุกทิศทางและส่งกลับรายการที่ตรงกันทุกรายการตามค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกว่ารุ่นก่อน ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหารายการที่ระบุ ช่วง ในเซลล์ของคุณ แล้วส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการนั้นในช่วง ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 มีค่า 5, 25 และ 38 สูตร =MATCH(25,A1:A3,0) จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 25 เป็นรายการที่สองในช่วง เคล็ดลับ: ใช้ MATCH แทนฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งของ LOOKUP เมื่อคุณต้องการตําแหน่งของรายการในช่วงแทนตัวรายการเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ฟังก์ชันMATCHเพื่อให้ค่าrow_numอาร์กิวเมนต์INDEX ไวยากรณ์ MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]) ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MATCH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้ lookup_value    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการจับคู่ในlookup_array ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นหาหมายเลขของบุคคลอื่นในสมุดโทรศัพท์ แสดงว่าคุณต้องการใช้ชื่อของบุคคลนั้นเป็นค่าการค้นหา แต่หมายเลขโทรศัพท์คือค่าที่คุณต้องการอาร์กิวเมนต์ lookup_value อาจเป็นค่า (ตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ) หรือการอ้างอิงเซลล์ไปยังตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะlookup_array    จำเป็น ช่วงของเซลล์ที่จะถูกค้นหาmatch_type    ไม่จำเป็น ตัวเลข -1, 0...

Read More