แก้ปัญหาได้เร็วกว่าใคร กับroot-cause analysis เวอร์ชั่นใหม่ของ Dynatrace

แก้ปัญหาได้เร็วกว่าใคร กับroot-cause analysis เวอร์ชั่นใหม่ของ Dynatrace

แก้ปัญหาได้เร็วกว่าใคร กับroot-cause analysis เวอร์ชั่นใหม่ของ Dynatrace

Dynatrace คือ platform ด้าน monitor รายแรกของโลกที่ใช้ AI causation engine ซึ่งก็คือการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หาความผิดปกติด้วยตัวเอง และระบุต้นตอของปัญหานั้นๆ เพราะมนุษย์ไม่สามารถหาความผิดปกติในระบบที่ซับซ้อนของ microservices ได้ด้วยตัวเอง

 

AI ของ Dynatrace จะรองรับ complete analysis process และ Dynatrace ที่อัปเดตแสดงผลการค้นหาทั้งหมดของ Dynatrace ในส่วนของ root cause section ในหน้ารายละเอียดของปัญหาในแต่ละอัน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

จุดแข็งของ Dynatrace คือ มันสามารถระบุได้ถึงต้นตอของปัญหา ไม่ใช่แค่อาการของปัญหา เพราะ Dynatrace มองไปที่ความเชื่อมโยงระหว่าง software services กับจุดที่เป็นปัญหา ที่ส่งผลเสียต่อ performance โดยรวมได้ในระดับ code level

 

Dynatrace ทำได้ เพราะตัวโปรแกรมวิเคราะห์ dependency ของแต่ละส่วนได้โดยอัตโนมัติ จากการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับนั้นมากกว่าการแค่ต้นเหตุของปัญหา แต่ยังรู้ถึง dependency ของมันที่ส่งผลต่อ service อื่นๆ ที่รันอยู่ในกลุ่มของ process อื่นๆ ใน data center

 

AI ของ Dynatrace จะติดตามและประเมินผล health ของ service ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน transaction และจะชี้เป้า Golang service ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา

 

 

ยิ่งกว่านั้น Dynatrace ยังช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากเพียงใด จากการแสดงผลทั้งหมดในหน้าเดียว Dynatrace AI แสดงผล technology stack ของ Golang service ในส่วนของ Root cause section ที่อยู่ในหน้า problem details page และมีทำไฮไลท์ข้อมูลสำคัญให้เห็นชัด

 

การวิเคราะห์แบบใหม่ ช่วยระบุต้นเหตุของปัญหาใน vertical service stack ผู้ดูแลระบบจึงเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ทันที เช่น กลุ่มของ outliers ที่อยู่ใน cluster ขนาดใหญ่ของ service instances

ในหน้า problem details page จะแสดงผลสรุปของ top contributors ให้รู้ว่าสาเหตุหลักมาจากที่ใด ผู้ใช้สามารถกด analyze findings เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ นี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งมาพร้อมกับตารางแสดงผลว่า service instances ต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

 

ความสามารถในการดูรายละเอียดของต้นเหตุของปัญหาที่โปรแกรมตรวจจับมาได้ ภายในหน้าเดียว ช่วยประหยัดเวลา และผู้ดูแลระบบยังเข้าใจภาพรวมได้ง่ายและเร็วกว่าเดิม

 

ฟีเจอร์ใหม่นี้ จะอยู่ใน Dynatrace version 1.160 อุปกรณ์ next-gen root cause analysis ที่จะช่วยยกระดับการทำงานในธุรกิจของคุณ

Monster Connect
Monster Connect