เห็นชัดทุก Cloud ด้วย Enterprise cloud monitoring ของ Dynatrace

เห็นชัดทุก Cloud ด้วย Enterprise cloud monitoring ของ Dynatrace

เห็นชัดทุก Cloud ด้วย Enterprise cloud monitoring ของ Dynatrace

นอกจากการทำงานแบบกับฮาร์ดแวร์แบบ on-premise แล้ว Cloud Computing ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานยุคปัจจุบัน ที่กำลังเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นข้อมูลที่ได้มาจากการค้นคว้าของ Dynatrace

 

-ในปัจจุบัน 90% ขององค์กรขนาดใหญ่ ใช้ hybrid multi-cloud

-79% ใช้ microservices และ containers

-50% กำลังเปลี่ยนมาใช้ web-scale architecture

-84% ใช้ DevOps

-60% ของ user มองว่า performance เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานแบบดิจิทัล

 

ด้วยเหตุนี้ สำหรับคนทำงานด้าน IT การมองเห็น performance ของ application ต่างๆ ที่ run อยู่บน cloud ่ n ุบัน และการมองเห็น บุคปัจจุบัน ได้ทันที เช่นเดียวกับ performance ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ท (IoT) โดยละเอียดและแม่นยำ คือสิ่งที่ขาดไม่ได้

Cloud Computing

ในด้านการ monitor cloud นั้นทาง Enterprise cloud monitoring เป็นซอฟท์แวร์ที่แสดงผลการทำงานของ application ต่างๆ ที่อยู่บน cloud ecosystem ที่ซับซ้อน ให้เห็นได้ง่ายภายในหน้าเดียว โดยที่ตัวโปรแกรมเองมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ข้อมูล และปรับค่าต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ นั่นทำให้ Enterprise cloud monitoring สามารถตรวจพบต้นตอของปัญหาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

 

microservices และ containers 

Enterprise cloud monitoring สามารถเรียนรู้ ตรวจพบ และ monitor microservices และ containers  ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องไปปรับค่า code หรือ image ใดๆ

web-scale

Enterprise cloud monitoring ของ Dynatrace เป็นรายเดียวในท้องตลาดที่สามารถค้นพบและทำ mapping ให้กับองค์ประกอบต่างๆ ของ cloud ได้โดยอัตโนมัติ และด้วยระบบ AI อัจฉริยะ มันสามารถวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาและชี้เป้าได้ทันที

 

DevOps

การรายงานผลด้าน performance ต่างๆ ที่ทำโดย AI จะส่งข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่อง คุณภาพ, performance และการปรับ scale รวมถึงการเข้าไปดู insight ของ user ได้แบบ real time และการดู insight ของการปฏิบัติการณ์ ของ cloud DevOps automation

Digital Experience

ซอฟท์แวร์จะสำรวจพฤติกรรมการใช้ ควมพึงพอใจ และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจได้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการบันทึกการใช้งานของแต่ละ user นอกจากนี้ยังแสดงผล  digital experience insight เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจ user ต่างๆ และปรับการทำงานให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงที่สุด

 

ความซับซ้อนของ cloud environment ถูกทำให้เข้าใจง่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Dynatrace และนี่คือ Enterprise cloud monitoring ที่ดีที่สุดในท้องตลาดเวลานี้ นี่คือตัวเลือกสำคัญ เพื่อการทำงานแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

__________________________
ถ้าท่านใดสนใจทดสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
💻 : www.monsterconnect.co.th
☎ : 02-392-3608
📱 : [email protected]

Monster Connect
Monster Connect