Monster Blog

บทความ
ClickUp

ClickUp Dashboards นำงานทั้งหมดมารวมกันด้วยแดชบอร์ด

ClickUp Dashboards เป็นองค์ประกอบ ส่วนสำคัญใน  ClickUp ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมและแสดงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างสะดวกและกระชับ สามารถกำหนดและปรับแต่ง Dashboard ตามความต้องการ เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุด รวมถึงกราฟ สถิติ และตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp Dashboard Create your Dashboard ...

Read More
New Relic

New Relic แพลตฟอร์ม คุณสมบัติหลักที่น่าสนใจ

New Relic เครื่องมือช่วยในการจัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและระบบขององค์กร ซึ่งมีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ Application Performance Monitoring (APM) ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันInfrastructure Monitoring ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบพื้นฐาน เช่น  Server, Database, NetworkSynthetic Monitoring การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในสภาวะจำลองMobile Monitoring การตรวจสอบ วิเคราะห์ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบนอุปกรณืมือถือDashboard...

Read More
sonarlint

SonarLint Clean Code for all

SonarLint เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพโค้ดที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันพัฒนาภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Java, C#, JavaScript, Python และอื่น ๆ  SonarLint ทำหน้าที่วิเคราะห์โค้ดเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อให้โค้ดมีคุณภาพสูง โดยใช้เทคนิค Static Code Analysis หรือการวิเคราะห์โค้ดแบบสถิต (ไม่ต้องรันโปรแกรม) ซึ่งมีประโยชน์ในการค้นหาข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้...

Read More
KnowBe4 PhishER

KnowBe4 PhishER เครื่องมือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่านอีเมล

เครื่องมือช่วยในการจัดการและประมวลผลอีเมลฟิชชิ่ง (phishing email) ที่ได้รับเข้ามาในองค์กร เครื่องมือนี้สามารถทำการวิเคราะข้อมูลในอีเมลฟิชชิ่ง เช่น สแปมอีเมล (spam email) , อีเมลฟิชชิ่งซึ่งที่ส่งมาจากโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ หรืออีเมลฟิชชิ่งที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตราย และช่วยลดการตกเป็นเหยื่อของอีเมลฟิชชิ่ง โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานคลิกลิงค์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบขององค์กรได้  How PhishER Works ทั้งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอีเมลฟิชชิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิง : KnowBe4 ...

Read More
RMM

Remote Monitoring and Management (RMM) ช่วย IT อย่างไร ??

RMM หรือ Remote Monitoring and Management แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกสถานที่ได้ สามารถสั่งงานและดูสถานะของอุปกรณ์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง   นอกจากนี้ RMM ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและ Run โปรแกรมต่าง ๆ ในระยะไกลได้...

Read More
ASV

Automated Security Validation ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยระบบ IT

Automated Security Validation (ASV) เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันในองค์กร   โดยเป็นการจำลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากภัยคุกคามจริง ๆ เพื่อประเมินและวัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการโจมตีจากภายนอก การทำ ASV ช่วยให้ทีมผู้ดูแลระบบ IT สามารถตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณและทุนทางบุคคล นอกจากนี้การใช้ ASV ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าระบบและแอปพลิเคชันที่ใช้งาน มีความปลอดภัยมากที่สุด และยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อธุรกิจด้วยการป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ...

Read More
CI CD

CI / CD มาจากคำว่า ?

CI / CD มาจากคำว่า Continuous Integration (CI) และ Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)  เป็นกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายในการสร้างและนำเสนอซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงประหยัดเวลา Continuous Integration (CI) คือกระบวนการอัตโนมัติในการรวม...

Read More
DevOps

CWPP, CSPM, CIEM, CNAPP ย่อมาจาก ?? พร้อมความหมาย

Cloud Workload Protection Platform (CWPP) CWPP ย่อมาจาก Cloud Workload Protection Platform แพลตฟอร์มใช้ในการป้องกันและควบคุมเรื่องความปลอดภัยของ Cloud Workload ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ที่รันบน Cloud Infrastructure และมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ภาพจาก :...

Read More

ฟังก์ชัน MATCH

เคล็ดลับ: ลองใช้ฟังก์ชัน XMATCH ใหม่ MATCH เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วซึ่งใช้งานได้ในทุกทิศทางและส่งกลับรายการที่ตรงกันทุกรายการตามค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกว่ารุ่นก่อน ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหารายการที่ระบุ ช่วง ในเซลล์ของคุณ แล้วส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการนั้นในช่วง ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 มีค่า 5, 25 และ 38 สูตร =MATCH(25,A1:A3,0) จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 25 เป็นรายการที่สองในช่วง เคล็ดลับ: ใช้ MATCH แทนฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งของ LOOKUP เมื่อคุณต้องการตําแหน่งของรายการในช่วงแทนตัวรายการเอง...

Read More