Monster Blog

บทความ

SUMIFS

ใช้ SUMIFS เพื่อทดสอบเงื่อนไขหลายข้อและส่งกลับค่าตามเงื่อนไขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ SUMIFS เพื่อรวมจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยพนักงานขายบางคนได้ https://youtu.be/R6IwEztzZe8?list=PLXPr7gfUMmKzQSS-7-3RUAHEoxg4af7Jy ไวยากรณ์ SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...

Read More

SUMIF

ใช้ฟังก์ชัน SUMIF เพื่อรวมค่าในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ https://youtu.be/7395LUP9dsk?list=PLXPr7gfUMmKzQSS-7-3RUAHEoxg4af7Jy 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเขียนสูตร2. พิมพ์ =SUMIF(3. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการประเมินตามเกณฑ์4. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาคและใส่เกณฑ์ เคล็ดลับ: ถ้าเกณฑ์เป็นข้อความ อย่าลืมใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมเกณฑ์นั้น ("") 5. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาคและเลือกช่วง SUM ซึ่งจะมีขนาดและรูปร่างเดียวกันกับช่วงดั้งเดิมที่คุณเลือก6. กด Enter อ้างอิง Microsoft สอบถามเพิ่มเติม 💬Line: @monsterconnect https://lin.ee/cCTeKBE ☎️Tel: 02-026-6664 📩Email: [email protected] 📝...

Read More

IFS

ใช้ฟังก์ชัน IFS เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อหรือมากกว่า และส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมีMicrosoft 365 การสมัครใช้งานเท่านั้น https://youtu.be/wqSHQawTACU?list=PLXPr7gfUMmKzQSS-7-3RUAHEoxg4af7Jy เลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้างฟังก์ชัน IFSพิมพ์ =IFS(.สร้างเงื่อนไขแรกเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆกด Enter ใช้สูตร IFS กับคอลัมน์ พิมพ์ $ เพื่อเพิ่มการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ลงในสูตร IFS ที่มีอยู่ลากเพื่อดึงสูตรนี้ลงในคอลัมน์ อ้างอิง Microsoft สอบถามเพิ่มเติม 💬Line: @monsterconnect https://lin.ee/cCTeKBE ☎️Tel:...

Read More

IF (ฟังก์ชัน IF)

ฟังก์ชัน IF เป็นหนึ่งในฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คุณคาดหวัง ดังนั้นคําสั่ง IF สามารถมีผลลัพธ์ได้สองรายการ ผลลัพธ์แรกคือถ้าการเปรียบเทียบของคุณเป็นจริง ผลลัพธ์ที่สองถ้าการเปรียบเทียบของคุณเป็นเท็จ ตัวอย่างเช่น =IF(C2=”Yes”,1,2) ระบุว่า IF(C2 = Yes ให้แสดง 1 มิเช่นนั้นให้แสดง 2) https://youtu.be/OAIxeM5UJ4E?list=PLXPr7gfUMmKzQSS-7-3RUAHEoxg4af7Jy ไวยากรณ์ ใช้ฟังก์ชัน IF ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อส่งกลับหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็น...

Read More

COUNTIF (ฟังก์ชัน COUNTIF)

ใช้ COUNTIF ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางสถิติ เพื่อนับจำนวนของเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการนับจำนวนครั้งที่เมืองแต่ละเมืองปรากฏในรายการลูกค้า ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด COUNTIF จะระบุว่า: =COUNTIF(คุณต้องการค้นหาที่ใด คุณต้องการค้นหาอะไร) ตัวอย่างเช่น =COUNTIF(A2:A5,"London")=COUNTIF(A2:A5,A4) ไวยากรณ์ COUNTIF(range, criteria) ชื่ออาร์กิวเมนต์คำอธิบายช่วง    (จำเป็น)กลุ่มของเซลล์ที่คุณต้องการนับ ช่วง สามารถประกอบด้วยตัวเลข อาร์เรย์ ช่วงที่มีชื่อ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่ ค่าว่างและค่าข้อความจะถูกละเว้นเรียนรู้วิธีเลือกช่วงในเวิร์กชีตเกณฑ์    (จำเป็น)ตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือสตริงข้อความที่ใช้กำหนดเซลล์ที่จะถูกนับรวมด้วยตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวเลข เช่น...

Read More

SUM (ฟังก์ชัน SUM)

ฟังก์ชัน SUM จะรวมค่าต่างๆ คุณสามารถเพิ่มค่าทีละค่า การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วง หรือผสมกันทั้งสามค่าได้ ตัวอย่างเช่น =SUM(A2:A10) บวกค่าในเซลล์ A2:10=SUM(A2:A10, C2:C10) บวกค่าในเซลล์ A2:10 รวมถึงเซลล์ C2:C10 https://youtu.be/-u-9f3QrdAQ?list=PLXPr7gfUMmKzQSS-7-3RUAHEoxg4af7Jy ไวยากรณ์: SUM(number1,[number2],...

Read More

VLOOKUP

ใช้ VLOOKUP เมื่อคุณต้องการค้นหาสิ่งต่างๆ ในตารางหรือช่วงทีละแถว https://youtu.be/aJXgqNhRWMM?list=PLXPr7gfUMmKzQSS-7-3RUAHEoxg4af7Jy เลือกเซลล์พิมพ์ =VLOOKUP( แล้วเลือกค่าที่ต้องการค้นหาพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) และเลือกช่วงหรือตารางเพื่อค้นหาค่าพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) และหมายเลขคอลัมน์ที่มีค่าการค้นหาอยู่พิมพ์ ,FALSE) เพื่อค้นหาค่าที่ตรงกันพอดีกด Enter สูตรสําหรับตัวอย่างวิดีโอมีดังนี้: =VLOOKUP(A7, A2:B5, 2, FALSE) ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน VLOOKUP จะระบุว่า: =VLOOKUP(ค่าการค้นหา, ช่วงที่มีค่าการค้นหา,...

Read More

ฟังก์ชัน XLOOKUP

ใช้ฟังก์ชัน XLOOKUP เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ ในตารางหรือช่วงตามแถว ตัวอย่างเช่น ค้นหาราคาของชิ้นส่วนรถยนต์ตามหมายเลขชิ้นส่วน หรือค้นหาชื่อพนักงานตามรหัสพนักงาน ด้วย XLOOKUP คุณสามารถดูคําที่ใช้ค้นหาในคอลัมน์หนึ่งและส่งกลับผลลัพธ์จากแถวเดียวกันในอีกคอลัมน์หนึ่งได้ โดยไม่คํานึงถึงด้านที่คอลัมน์ส่งกลับอยู่ หมายเหตุ: XLOOKUP ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2016 และ Excel 2019 อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบสถานการณ์ในการใช้เวิร์กบุ๊กใน Excel 2016 หรือ...

Read More

ภาพรวมของสูตรใน Excel

เริ่มต้นใช้งานการสร้างสูตรและใช้ฟังก์ชันในตัวเพื่อทำการคำนวณและแก้ไขปัญหา https://youtu.be/eqBdF3EUlPE สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์ที่คํานวณแล้วของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel บางอย่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซี Windows ที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 หรือ x86-64 และพีซี Windows RT ที่ใช้ARMแบบพื้นฐาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง สิ่งสำคัญ: ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึง XLOOKUP และ VLOOKUP ที่คล้ายกัน ลองใช้ฟังก์ชัน XLOOKUP ใหม่ VLOOKUP เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วซึ่งใช้งานได้ในทุกทิศทางและส่งกลับรายการที่ตรงกันทุกรายการตามค่าเริ่มต้น...

Read More

AnyDesk สำหรับ macOS

AnyDesk Remote Desktop สำหรับ macOS ช่วยให้คุณมีการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและการตั้งค่าที่ง่ายดาย ด้วยไคลเอนต์ที่กำหนดเองการปรับแต่งส่วนบุคคลสามารถทำได้ตามการดำเนินการเฉพาะของคุณ ความต้องการของระบบ AnyDesk สำหรับ macOS ได้รับการสนับสนุนบน macOS 10.11 และใหม่กว่า รองรับ MacOS 11.0 Big Sur และรุ่นที่ใหม่กว่ารวมถึงอุปกรณ์ Apple Silicon...

Read More