Penetration Testing Tools เครื่องมือไม่พร้อมทุกอย่างก็จบ !

Penetration Testing

Penetration Testing Tools เครื่องมือไม่พร้อมทุกอย่างก็จบ !

Penetration Testing Tools เครื่องมือไม่พร้อมทุกอย่างก็จบ !

 

HIGHLIGHT

 

  •  เครื่องมือที่ใช้ทดสอบการเจาะของเหล่า”แฮกเกอร์และภัยคุกคาม” มีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดจะสามารถช่วยคุณในการค้นหาช่องโหว่ และการกำหนดค่าได้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างระดับความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
  • ไม่ใช่แค่เพียงทฤษฏี และในทางปฏิบัติแต่ละองค์กรจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเครื่องมือที่จะเข้ามาสร้างเกราะในการป้องกันภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวัน

 

ในปัจจุบันมีเครื่องมือในการทำ “Penetration Testing” มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ Open source ที่เปิดให้ใช้กันฟรีๆ และแบบมีค่าบริการ ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น 

 

ไม่เพียงแต่จะเป็นความปลอดภัยในระดับองค์กรเพียงเท่านั้น ! แต่ “การใช้งานส่วนบุคคลภายในบ้านก็ยังสามารถเข้าถึงระบบความปลอดภัยเหล่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” ซึ่งแน่นอนว่า การเพิ่มเครื่องมือทดสอบเหล่านี้ เข้าไปในระบบไซเบอร์ของคุณเอง จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์มากมายได้แก่ :

 

Validating which vulnerabilities pose an actual risk to your environment: การตรวจสอบช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายหรืออุปกรณ์ของคุณที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆรอบตัวคุณ ซึ่งถือว่าประโยชน์ในข้อนี้จะสามารถช่วยสร้างเกราะความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคาม และช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรเพื่อรักษาความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

Verifying that your controls, tools, and teams are working effectively to stop attacks: ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมทั้งการใช้งานของคุณเองและเพื่อนร่วมงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอในการหยุดการโจมตีจากภัยคุกคามได้หรือไม่ โดยสามารถเปรียบเทียบกับทีมนักดับเพลิงที่ทั้งอุปกรณ์และการร่วมมือกันของทีมจะสามารถช่วยจัดการเพลิงไหม้ได้ เช่นเดียวกันกับการทำ “Penetration Testing” จะช่วยให้คุณประเมินระดับประสิทธิภาพในการจัดการภัยคุกคามได้นั่นเอง

 

Proving compliance with industry regulations: เพื่อตรวจเช็คการปฏิบัติของหน่วยงานว่าสามารถจัดทำได้ตามข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามมาตรฐาน เช่น PCI และ DSS ได้อีกด้วย

Using pen testing tools to improve security ทำไมถึงต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างความปลอดภัย ?

 

 

Save time through automation: เครื่องที่ใช้ในการทดสอบ “Penetration Testing” จะสามารถช่วยให้คุณและองค์กรค้นหาช่องโหว่ และจุดที่อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อองค์กรของคุณได้โดยอัตโนมัติ แน่นอนว่าจะสามารถช่วยให้คุณจัดการปัญหานี้ได้โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาอย่างละเอียดด้วยตัวเอง ไม่เพียงแต่เป็นการใช้งาน Open source เท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องก็ถือว่าคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าวิธีอื่น

 

Get granular when needed: ผลของการประเมินที่ออกมาจากระบบอัตโนมัติเหล่านี้ จะช่วยให้ทีมงานเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นผลทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของตัวเองได้อีกด้วย

 

Test effectively by mirroring real-world attacks: การทดสอบ “Penetration Testing” จะสามารถจำลองการโจมตีได้แบบเรียลไทม์คล้ายกับเหตุการณ์จริง และจุดนี้เองจะช่วยให้ประเมินได้ว่า “ภัยคุกคาม” ขององค์กรที่แท้จริง จะใช่ ”ภัยคุกคาม” ที่กำลังทดสอบอยู่หรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการรับมือด้านความปลอดภัยได้อย่างตรงจุดมากที่สุด

 

Maximize results with data sharing and robust reporting: หากคุณมีทีมดูแลความปลอดภัย และทีมงานมากกว่า 1 คน เครื่องมือเหล่านี้จะสามารถช่วยให้แต่ละคนสามารถแบ่งบันผลสรุปของ การทดสอบ “Penetration Testing” ระหว่างกัน เพื่อความร่วมมือในการสร้างแผนการรับมือ “ภัยคุกคาม” ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 

Making sense of pen testing data

นอกเหนือจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทดสอบ “Penetration Testing” แล้วนั้น การทดสอบเครื่องมือเหล่านี้อยู่บ่อยๆคือ “จุดที่ดีสำหรับทีมดูแลความปลอดภัย” ขององค์กรของคุณ เพื่อให้ตระหนักถึง “ความปลอดภัย” และ “ผลกระทบ” รวมไปถึง “ความเสียหาย” ว่าจะส่งผลใดๆให้กับผู้เกี่ยวข้องและตัวองค์กร หากวันหนึ่งที่ต้องเจอกับ “การโจมตีของภัยคุกคาม” เข้าจริงๆ

 

Top 10 Best Hacking Tools | 2017

มีการจัดอันดับจากเว็บไซด์ชื่อดัง “fossBytes” พบว่าในปีนี้มี “ภัยคุกคาม” ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ 10 อันดับดังต่อไปนี้

 

1. Metasploit | Best Hacking Tools Of 2017

2. Acunetix WVS | Best Hacking Tools Of 2017

3. Nmap | Best Hacking Tools Of 2017

4. Wireshark | Best Hacking Tools Of 2017

5. oclHashcat | Best Hacking Tools Of 2017

6. Nessus Vulnerability Scanner | Best Hacking Tools Of 2017

7. Maltego | Best Hacking Tools Of 2017

8. Social-Engineer Toolkit | Best Hacking Tools Of 2017

9. Netsparker | Best Hacking Tools Of 2017

10. w3af | Best Hacking Tools Of 2017

 

 

 

Reference : www.rapid7.com/fundamentals/penetration-testing-tools/

Monster Connect
Monster Connect