Platform แห่งการรวมมือของ “BeyondTrust และ ServiceNow”

BeyondTrust

Platform แห่งการรวมมือของ “BeyondTrust และ ServiceNow”

Platform แห่งการรวมมือของ “BeyondTrust และ ServiceNow”

HIGHLIGHT

 

• ในปัจจุบันธุรกิจแต่ละชนิดทั่วโลก ล้วนให้มาให้ความสำคัญกับระบบคราวด์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสวงหารายได้เข้าสู่องค์กร หรือแม้แค่การบริหารจัดการภายใน

 

• ยักษ์ใหญ่ด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์อย่าง “BeyondTrust” และ “ServiceNow” หันมาร่วมมือและพัฒนาสร้าง “Platform”ในการบริหารข้อมูลขององค์กรบนระบบคราวด์

 

มีองค์กรมากมายหลายพันรายทั่วโลก ที่เลือกใช้บริการของ “ServiceNow” เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรและอำนวยความสะดวกด้าน IT และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยยกระดับองค์ให้เข้าถึงโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ยังมีบริการของ “ServiceNow” ที่ทำงานร่วมกับ “BeyondTrust” เพื่อสร้างเกราะคุ้มกัน ลดความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ได้ดีเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงส่วนต่างๆขององค์กรให้กว้างมากขึ้นอีกด้วย ผ่านแพตลฟอร์มดังนี้

 

• “รวมศูนย์จัดการและติดตามเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย” บนโลกไซเบอร์ที่จะส่งผลต่อองค์กร

• “เพิ่มรูปแบบเหตุการณ์ด้วยการจัดการด้านข้อมูลอัจฉริยะ” และมีประสิทธิภาพสูงด้านภัยคุกคาม

• ปรับปรุงการ ”ทำงานให้ไหลลื่น” มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการตอบสนองและการแก้ไขปัญหา

 

และผลของการผสมผสานขั้นสูงนี้ทำให้เกิดการรวมตัวกันของแพลตฟอร์ม “BeyondTrust และ ServiceNow” ทำให้ลูกค้าของทั้งสองแพลตฟอร์ม สามารถเข้าถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูงไปพร้อมกับการทำงานที่ลื่นไหนผ่านรหัสผ่านขั้นสูงสำหรับจัดการแพลตฟอร์ม

 

คลิปวิดีโอที่พวกเรานำเสนอนี้จะเป็นการพูดถึง Application ของ “BeyondTrust และ ServiceNow” แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างจากรายการบัญชีที่มีการจัดการได้ผ่าน “PowerBroker และ Password Safe” รวมไปถึงตัวอย่างเพื่อสร้าง Application อื่นๆอีกด้วย

 

 

ใครคือ ServiceNow ? “We Are Committed to Delivering Reliable and Secure Cloud Services”

 

ServiceNow

ServiceNow

นี่คือวิสัยทัศน์ของทีมพัฒนา “ServiceNow” โดยมีจุดมุ่งมั่นที่จะให้บริการระบบคลาวด์ที่สามารถเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยในระดับสูง สืบเนื่องมาจากในปัจจุบัน “การสร้างรายได้และการทำงาน” ของแต่ละองค์กรมักจะดำเนินอยู่บนระบบคราวด์แทบทั้งสิ้น
ซึ่งในจุดนี้เองทำให้ “ServiceNow” มุ่งมั่นและทุ่มงบประมาณในการลงทุนเพื่อพัฒนาเรื่องของการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามขององค์กร

 

Reference : www.beyondtrust.com/blog/beyondtrust-servicenow-power-integration/

Monster Connect
Monster Connect