Acrobat Sign Tag

acobat sign

ในแง่มุมของการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรที่ปรับตัวไปตามเทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ดิจิทัลเข้ามาเป็นสิ่งแรกในการทำงานในรูปแบบ Hybrid ที่เราสามารถทำงานแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออยู่ออฟฟิศ องค์กรหลายองค์กรคงไม่อยากเห็นพนักงานและลูกค้าของตัวเองได้รับประสบการณ์ความช้าจากกระบวนการทำเอง ความซับซ้อนของการทำงานที่มากจนเกินไป  หลายๆองค์กรนำโซลูชั่นต่างๆทางเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขกระบวนการทำงาน อีกการทำงานหนึ่งที่เราจะต้องเจอเลยภายในองค์กรคือการเซ็นเอกสารที่ยังคงเป็นในรูปแบบกระดาษ แต่ในปัจจุบันหลายๆคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ E-Signature และ Digital signature กันมาบ้างแล้ว บล็อคนี้จะมาทำความรู้จักกับ Acrobat Sign ซอฟแวร์สำหรับเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  รู้จัก E-Signature และ Digital signature กันคร่าวๆ E-Signature เทคโนโลยีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้แทนการลงลายมือในกระดาษ สามารถที่จะใช้รูปแบบที่เป็นตัวอักษร อักขระ ตัวเลข ในการยืนยันเจ้าของผู้ใช้กับข้อมูลในเอกสารนั้น เมื่อผู้เซ็นรับยอมรับกับข้อมูลเอกสาร โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของลายเซ็นไหม สิ่งที่สำคัญของการลงลายมือชื่อ คือ การทำให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและแสดงความต้องการของเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความที่ตนได้ลงลายมือชื่อนั้น ๆ ในการทำธุรกรรมทางต่างๆผ่านออนไลน์  Digital signature ลายมือชื่อที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากข้อความที่ตนเองได้แสดงเจตนาในการลงลายมือชื่อได้ Acrobat Sign คืออะไร แน่นอนว่าทุกวันนี้หลายๆองค์กรคงต้องการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานขององค์กรด้วย Acrobat Sign เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ของ Adobe ถือว่าเป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องมือควบคู่ไปกับ Adobe Acrobat ที่ใช้ในการจัดการไฟล์ในลักษณะPDF เข้าไว้ด้วยกัน สามารถทำอะไรได้บ้างกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Acrobat Sign  สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นลายเซ็นได้อย่างง่ายสร้างเว็บฟอร์มสามารถสร้างและระบุแบบฟอร์มธุรกิจดิจิทัลด้วยฟิลด์แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถกรอกและเซ็นชื่อจากอุปกรณ์ใดก็ได้ทำงานร่วมกับ PDF และระบบเอกสารอื่นๆได้ อย่าง Microsoft Officeสร้างสัญญาออนไลน์สามารถให้ลูกค้าจ่ายเงินผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เอกสารได้ส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นให้คนจำนวนมากได้มีปลอดภัยและคล่องตัว Acrobat Sign กับกฎหมายไทยไปด้วยกันได้ยังไง? ในกฎหมายไทยมีการรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งออกเป็นสองมาตร คือมาตรา9 และ มาตราที่26...

Read More