APM Tag

Retrace

APM ชั้นดีที่ราคาจับต้องได้ ต้อง Retrace ของ Stackify เท่านั้น หนึ่งในอุปกรณ์ที่นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น รวมถึงคนทำงานด้าน IT ขาดไม่ได้เลยคือ application performance management หรือ APM เครื่องมือในการ monitor การทำงานของแอปฯ ในเชิงลึก   APM จะทำหน้าที่สำคัญ 3 ส่วนดังนี้   ตรวจวัดและ monitor ประสิทธิภาพการทำงานของแอปฯต่างๆ แบบ real time ชี้เป้าและระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปฯ นั้นมาจากส่วนใด Optimize performance ของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ   อย่างไรก็ตาม คนทำงานในปัจจุบันพบว่าราคาของ APM ในท้องตลาดทุกวันนี้มันสูงมาก และนั่นทำให้คนที่จะใช้งาน APM จะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทุนทรัพย์มากพอเท่านั้น   แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเมื่อ Matt...

Read More