ERP Tag

Cloud ERP vs On-Premise ERP

Cloud ERP vs On-Premise ERP แบบไหนดีกว่า? . .. . . ERP คืออะไร? . ระบบ ERP เป็นการวางแผนทรัพย์กรขององค์กรซึ่งจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ การวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เป็นระบบมาตรฐานเดียว ในการใช้งานที่รวดเร็วและให้องค์กรนั้นได้มีการบริหารและการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น .  Data Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา หรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น . ในปัจจุบันระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริม Data Analytics ในองค์กรภาคธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในภาคธุรกิจนั้นก็ได้นำเทคโนโลยี Data Analytics นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และยังสามารถแปลงข้อมูลต่างๆ ให้กลายเป็นผลวิเคราะห์เชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบ ERP . . On-premise ERP ได้รับการติดตั้งและจัดการโดยเจ้าหน้าที่ไอทีของ บริษัท หรือผู้ให้บริการที่มีการจัดการ ธุรกิจอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์หลักล่วงหน้าจากนั้นซื้อหรือเช่าเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อใช้งานจริงและเป็นที่เก็บซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่ใช้ ERP ในองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์เสริมการอัปเดตและการปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและความปลอดภัยตลอดจนระบบจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์สำรองก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็นเช่นกัน . . Cloud ERP ได้รับการโฮสต์และจัดการโดยผู้ขายซึ่งจัดหาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ "เป็นบริการ" ผ่านระบบคลาวด์ ผู้จำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบแอปพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูลระบบปฏิบัติการพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลทางกายภาพและการติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยและการอัปเกรด . . ในความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่าง on-premises และ cloud ERP คือการทำงานของซอฟต์แวร์ และใครเป็นคนจัดการ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญอื่น ๆเช่นกัน . . โครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนการดำเนินงาน . ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโซลูชัน ERP บนคลาวด์คือต้นทุนโดยรวมที่ลดลงซึ่งเริ่มต้นที่การนำไปใช้งาน ด้วย On-premise ERP ธุรกิจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการซื้อเซิร์ฟเวอร์การสร้างฐานข้อมูลการใช้งานครั้งแรก ทั้งยังมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล . บริษัท ที่มีระบบ On-premise ERP จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาทรัพยากรเฉพาะในองค์กรหรือในการโทรการอัปเกรดและการอัปเดตรวมถึงเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น โดยทั่วไป Cloud ERP จะมีราคาน้อยกว่า...

Read More