Cloud ERP vs On-Premise ERP แบบไหนดีกว่า?

Cloud ERP vs On-Premise ERP

Cloud ERP vs On-Premise ERP แบบไหนดีกว่า?

Cloud ERP vs On-Premise ERP แบบไหนดีกว่า?

.

..

ERP

.

.

ERP คืออะไร?

.

ระบบ ERP เป็นการวางแผนทรัพย์กรขององค์กรซึ่งจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ การวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เป็นระบบมาตรฐานเดียว ในการใช้งานที่รวดเร็วและให้องค์กรนั้นได้มีการบริหารและการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

 Data Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา หรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

.

ในปัจจุบันระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริม Data Analytics ในองค์กรภาคธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในภาคธุรกิจนั้นก็ได้นำเทคโนโลยี Data Analytics นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และยังสามารถแปลงข้อมูลต่างๆ ให้กลายเป็นผลวิเคราะห์เชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบ ERP

.

.

On-premise ERP ได้รับการติดตั้งและจัดการโดยเจ้าหน้าที่ไอทีของ บริษัท หรือผู้ให้บริการที่มีการจัดการ ธุรกิจอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์หลักล่วงหน้าจากนั้นซื้อหรือเช่าเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อใช้งานจริงและเป็นที่เก็บซอฟต์แวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่ใช้ ERP ในองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์เสริมการอัปเดตและการปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและความปลอดภัยตลอดจนระบบจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์สำรองก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็นเช่นกัน

.

.

Cloud ERP ได้รับการโฮสต์และจัดการโดยผู้ขายซึ่งจัดหาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ “เป็นบริการ” ผ่านระบบคลาวด์ ผู้จำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบแอปพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูลระบบปฏิบัติการพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลทางกายภาพและการติดตั้งการอัปเดตความปลอดภัยและการอัปเกรด

.

.

ในความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่าง on-premises และ cloud ERP คือการทำงานของซอฟต์แวร์ และใครเป็นคนจัดการ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญอื่น ๆเช่นกัน

.

.

โครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนการดำเนินงาน

.
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโซลูชัน ERP บนคลาวด์คือต้นทุนโดยรวมที่ลดลงซึ่งเริ่มต้นที่การนำไปใช้งาน ด้วย On-premise ERP ธุรกิจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการซื้อเซิร์ฟเวอร์การสร้างฐานข้อมูลการใช้งานครั้งแรก ทั้งยังมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล

.

บริษัท ที่มีระบบ On-premise ERP จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษาทรัพยากรเฉพาะในองค์กรหรือในการโทรการอัปเกรดและการอัปเดตรวมถึงเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น โดยทั่วไป Cloud ERP จะมีราคาน้อยกว่า ERP ในองค์กรประมาณ 30% เนื่องจากผู้จำหน่ายระบบคลาวด์ ERP โฮสต์และจัดการซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ธุรกิจจึงสามารถตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่ไอทีการบำรุงรักษาความปลอดภัยและการอัปเดต ผู้จำหน่ายให้การสนับสนุนด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง

.

.

ความเร็วในการดำเนินการ

.
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโซลูชัน ERP On-premise คือเวลาในการใช้งานซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อการ Downtime ของธุรกิจและเวลาในการดำเนินการที่มากขึ้น โดยปกติธุรกิจสามารถเริ่มต้นและดำเนินการบนระบบ ERP บนคลาวด์ได้เร็วกว่า On-premise เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเลือกและตั้งค่าฮาร์ดแวร์หรือจ้างและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไอที

.

.

การเข้าถึง

.
ผู้ใช้ ERP บนคลาวด์สามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์จากทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทั่วทั้งองค์กรกำลังทำงานกับข้อมูลเดียวกันไม่ว่าหน่วยธุรกิจหรือสถานที่ตั้งใด และสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นและมั่นใจมากขึ้น

.
ซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กรขาดความยืดหยุ่นนี้ ระบบเหล่านี้จำกัดการเข้าถึงจากระยะไกลทำให้ความสามารถในการจัดการในการดำเนินธุรกิจทำได้ยากได้เมื่ออยู่ห่างจากองค์กร

.

.

ความสามารถในการปรับขนาด

.

หากไม่มีความท้าทายในการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ใช้สถานที่หรือ บริษัทในเครือมากขึ้น โซลูชัน ERP บนคลาวด์จะช่วยให้การปรับขนาดธุรกิจง่ายขึ้น เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น Cloud ERP ก็เติบโตขึ้น
องค์กรสามารถเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันหลักและเพิ่มเติมได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม โซลูชัน ERP บนคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อบริษัท เติบโตขึ้นจากการควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการหน่วยงานใหม่ ๆ จึงสามารถนำมาออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการระบบคลาวด์จะเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกและจะเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายไว้ในหลาย ๆ ที่โดยให้บริการที่ดีกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าที่ธุรกิจส่วนใหญ่จะจัดการได้เอง โดยทั่วไปผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์มุ่งมั่นเพื่อความพร้อมใช้งาน 99.999% ซึ่งแปลว่าลูกค้าเห็นเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้น้อยกว่าแปดนาทีต่อปี

.

.

การปรับแต่งและความคล่องตัว

.
เช่นเดียวกับที่ ERP บนคลาวด์สามารถปรับขนาดให้เข้ากับองค์กรได้นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นหรือเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อธุรกิจเติบโตและมีวิวัฒนาการ

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ On-premise ERP สามารถปรับแต่งได้ แต่การปรับแต่งเหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ปัจจุบันและอาจยากที่จะนำกลับมาใช้กับเวอร์ชันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการพัฒนาการผสานรวมภายในองค์กร นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ธุรกิจบางแห่งหลีกเลี่ยงการอัปเกรดระบบ On-premise ERPและยังคงใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยต่อไป

นอกจากนี้ระบบคลาวด์ ERP มีแนวโน้มที่จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์บนคลาวด์อื่น ๆ ได้ดีและสามารถเพิ่มโมดูลใหม่ลงในระบบคลาวด์ ERP ได้โดยไม่ต้องหยุดทำงานหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ความคล่องตัวแบบนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่ในเชิงรุกแทนการตอบสนอง ปรับตัวได้เร็วขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแนวโน้มของผู้บริโภคสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและอื่น ๆ

.

.

การอัพเกรด

.
โดยทั่วไปผู้ให้บริการ Cloud ERP จะจัดการการอัปเกรดและอัปเดตระบบทั้งหมดอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ากำลังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด Cloud ERP การอัปเดตอาจใช้เวลาเพียง 30 นาทีและโดยปกติจะเกิดขึ้นในช่วงนอกเวลาทำการเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจ

การอัปเดตหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์ On-premise ERP ต้องใช้เวลามากขึ้นและอาจเกี่ยวข้องกับการจ้างผู้รับเหมาเพื่อจัดการกระบวนการด้วย
.

.

การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการกู้คืนระบบ

.
การพึ่งพาผู้จำหน่ายภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อย่างปลอดภัยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับหลายองค์กร อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ ERP บนคลาวด์อาจให้ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีกว่าที่ บริษัท อื่น ๆ สามารถจ่ายได้ นอกจากนี้ธุรกิจยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลของตนจะได้รับการสำรองข้อมูลอยู่เสมอ

.
แผนกู้คืนระบบและความต่อเนื่องทางธุรกิจของ On-premise ERP มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ล้มเหลวหรือภัยธรรมชาติไฟไหม้หรือการบุกรุก
โดยทั่วไปผู้ให้บริการระบบคลาวด์จะนำเสนอการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรและการเข้ารหัสข้อมูลแบบ end-to-end ระหว่างผู้ขายและองค์กร

.

.

ความยืดหยุ่นในการจัดเก็บและการเข้าถึง

.
หากฮาร์ดแวร์ในองค์กรล้มเหลว บริษัท อาจใช้เวลาและเงินจำนวนมากในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่
แต่ ERP บนคลาวด์ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการซึ่งโดยปกติจะซ้ำซ้อนและกระจายไปตามภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการให้การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเนื่องจากงานและการดำเนินงานมีการเคลื่อนไหวทางออนไลน์มากขึ้นและ บริษัท ต่างๆก็พยายามทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นแบบอัตโนมัติ

.

.

.

.

.

.

.

สอบถามข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษา Cloud ERP

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค

โทร 02 392 3608

หรือ Line: @monsterconnect

.

.

.

.

แหล่งอ้างอิง:

https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/cloud-erp.shtml#:~:text=Cloud%20ERP%20is%20an%20enterprise,to%20access%20over%20the%20internet.

https://www.focussoftnet.com/mena/erp-systems/blogs/cloud-erp-vs-on-premise-erp

Parichat Phothiin
Parichat Phothiin