Security Tag

ทุกวันนี้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งใกล้ตัวเราสามารถติดต่อสื่อสารหากันได้แบบไม่มีขีดจำกัดมีข้อดีมากมายของดิจิทัลเองที่มาช่วยพลักดันให้เราใช้เทคโนโลยีการมากยิ่งขึ้น อย่างในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่การระบาดของcovid-19 ทำให้บุคคลธรรมดารวมไปถึงธุรกิจมีการปรับตัวกันมากขึ้นหันมาใช้รูปแบบออนไลน์ในการทำงานยิ่งขึ้น ทำให้ทุกคนสะดวกสบาย แต่ความสะดวกสบายนั้นก็แฝงไปด้วยอันตราย แนวโน้มของการก่ออาชญกรรมทางไซเบอร์เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีหลายรูปแบบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ภัยพวกนี้อยู่ใกล้เรามากยิ่งขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็น ransomware, social engineering และ maliciousสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงได้มากเช่นกัน ถูกนำเอาข้อมูลผู้บริโภค องค์กร ไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อถูกบุกรุก อาจทำให้ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจ่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยระบบของตน นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าภายในอนาคตข้างหน้าจะมีเทรนด์เกี่ยวกับ แนวโน้มการรักษาความปลอดภัย Cybersecurity มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง User Awareness ภัยคุกคามทางไซเบอร์รุนแรงขึ้นทุกวัน องค์กรจะต้องเสริมสร้างเกาะป้องกันการรักษาความปลอดภัยให้ดีมากยิ่งขึ้น มีการรักษาความปลอดภัยในองค์กรหลากหลาย อย่าง firewall แลพ potocol มากมายที่เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยได้มากที่สุดคือทรัพยากรคนหรือพนักงานภายในองค์กรเราต้องมีความรู้โดยภายในองค์กรควรมีการจัดอบรม ให้กับพนักงานได้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรื่องการรักษาความปลอดภัย Cyber Security สำหรับGDPR (PDPA) กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของสากลอย่าง GDPR การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูลได้๔กนำมาใช้และมีผลกระทบอย่างมากต่อข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลทั่วโลก...

Read More

Cyber kill chain ขั้นตอนของการเจาะระบบเพื่อโจมตีไซเบอร์ Cyber Kill Chain พัฒนาโดย Lockheed Martin สำหรับการระบุและป้องกันการบุกรุกทางไซเบอร์...

Read More

ความปลอดภัยทางอีเมลเป็นการใช้ขั้นตอนและเทคนิคต่างๆในการปกป้องบัญชีอีเมล เนื้อหา และการสื่อสารจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต...

Read More

สร้าง Security Workflow ให้เวิร์คต้องใช้ Rapid7 InsightConnect หลายคนอาจคิดว่าการใช้เครื่องมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มักจะอยู่ในวงธุรกิจ แต่ความจริงแล้วความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นสำคัญกับทุกวงการ และนี่คือเป้าหมายสำคัญของ Rapid7 ที่จะนำซอฟท์แวร์ไปช่วยยกระดับความปลอดภัยของ network ในส่วนอื่นๆ เช่นการศึกษา   Rapid7 ร่วมมือกับ Adam Elliott นักวิเคราะห์และเอ็นจิเนียร์จาก University of Oklahoma ในการแก้ปัญหาความปลอดภัยของระบบ, มอนิเตอร์อีเมล และให้ความช่วยเหลือ support team ทาง Rapid7 ได้มอบโซลูชั่น InsightConnect ที่ช่วยในเรื่อง security orchestration และ automation ปัญหาหลักของ Adam ที่พบเจอในแต่ละวันคือปริมาณ alert ที่มากมาย และเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ...

Read More