ถึงเวลาโยนกระดาษทิ้งไป !” Acrobat Sign ” ตอบโจทย์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

acobat sign

ถึงเวลาโยนกระดาษทิ้งไป !” Acrobat Sign ” ตอบโจทย์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ในแง่มุมของการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรที่ปรับตัวไปตามเทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ดิจิทัลเข้ามาเป็นสิ่งแรกในการทำงานในรูปแบบ Hybrid ที่เราสามารถทำงานแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออยู่ออฟฟิศ องค์กรหลายองค์กรคงไม่อยากเห็นพนักงานและลูกค้าของตัวเองได้รับประสบการณ์ความช้าจากกระบวนการทำเอง ความซับซ้อนของการทำงานที่มากจนเกินไป  หลายๆองค์กรนำโซลูชั่นต่างๆทางเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขกระบวนการทำงาน อีกการทำงานหนึ่งที่เราจะต้องเจอเลยภายในองค์กรคือการเซ็นเอกสารที่ยังคงเป็นในรูปแบบกระดาษ แต่ในปัจจุบันหลายๆคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ E-Signature และ Digital signature กันมาบ้างแล้ว บล็อคนี้จะมาทำความรู้จักกับ Acrobat Sign ซอฟแวร์สำหรับเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

รู้จัก E-Signature และ Digital signature กันคร่าวๆ

E-Signature เทคโนโลยีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้แทนการลงลายมือในกระดาษ สามารถที่จะใช้รูปแบบที่เป็นตัวอักษร อักขระ ตัวเลข ในการยืนยันเจ้าของผู้ใช้กับข้อมูลในเอกสารนั้น เมื่อผู้เซ็นรับยอมรับกับข้อมูลเอกสาร โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของลายเซ็นไหม สิ่งที่สำคัญของการลงลายมือชื่อ คือ การทำให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อและแสดงความต้องการของเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับข้อความที่ตนได้ลงลายมือชื่อนั้น ๆ ในการทำธุรกรรมทางต่างๆผ่านออนไลน์ 

Digital signature ลายมือชื่อที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากข้อความที่ตนเองได้แสดงเจตนาในการลงลายมือชื่อได้

Acrobat Sign คืออะไร

แน่นอนว่าทุกวันนี้หลายๆองค์กรคงต้องการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานขององค์กรด้วย Acrobat Sign เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ของ Adobe ถือว่าเป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องมือควบคู่ไปกับ Adobe Acrobat ที่ใช้ในการจัดการไฟล์ในลักษณะPDF เข้าไว้ด้วยกัน

สามารถทำอะไรได้บ้างกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Acrobat Sign 

  • สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นลายเซ็นได้อย่างง่าย
  • สร้างเว็บฟอร์มสามารถสร้างและระบุแบบฟอร์มธุรกิจดิจิทัลด้วยฟิลด์แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถกรอกและเซ็นชื่อจากอุปกรณ์ใดก็ได้
  • ทำงานร่วมกับ PDF และระบบเอกสารอื่นๆได้ อย่าง Microsoft Office
  • สร้างสัญญาออนไลน์สามารถให้ลูกค้าจ่ายเงินผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เอกสารได้
  • ส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นให้คนจำนวนมากได้
  • มีปลอดภัยและคล่องตัว

Acrobat Sign กับกฎหมายไทยไปด้วยกันได้ยังไง?

ในกฎหมายไทยมีการรองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งออกเป็นสองมาตร คือมาตรา9 และ มาตราที่26

มาตรา 9 องค์ประกอบของมาตรานี้ คือ ระบุตัวผู้เป็นเจ้าของลายมือช่ือได้ , แสดงเจตนาได้ว่าใช้ทำไร, ใช้วิธีในการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยท่ีน่าเชื่อถือ

มาตราที่26 ก็ยังมีองค์ประกอบคือ ข้อมูลท่ีใช้สร้างลายมือช่ือเช่ือมโยงไปยังเจ้าของได้ , ข้อมูลท่ีใช้สร้างลายมือช่ือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของ และสุดท้ายสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสารลายเซ็นได้

Acrobat Sign ครอบคลุมตั้งแต่ในการระบุตัวตนเข้าได้ด้วยการระบุชื่อผู้ใช้งานและกรอกรหัสผ่านเป็นอย่างแรกในการระบุตัวตนว่าคุณเป็นใคร อย่างสร้างเว็บฟอร์มสามารถสร้างและระบุแบบฟอร์มธุรกิจดิจิทัลด้วยฟิลด์แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถกรอกและเซ็นชื่อจากอุปกรณ์ใดก็ได้ หรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลายตามเจตนาของผู้ใช้เองจะไปตอบองค์ประกอบกฎหมายแสดงเจตนาได้ว่าใช้ทำไร และเจ้าของสามารถควบคุมได้ รู้ถึงสถานะเอกสารของคุณตลอดเวลา Acrobat Sign ช่วยให้คุณจัดการและติดตามเอกสารด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการอัปเดตเพื่อรายละเอียดและสถานะของเอกสารอย่างชัดเจน ไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน ไม่ต้องไล่ตามอีกต่อไป ไม่มีความล่าช้าอีกต่อไปและไฟล์ใดที่กำลังรอลายเซ็นออนไลน์ อยู่ คุณจึงสามารถติดตามผลได้หากจำเป็น เมื่อลงนามในเอกสารแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ และหลังจากกระบวนการสิ้นสุดลง การวิเคราะห์เอกสารก็พร้อมแสดงให้คุณเห็นประวัติทีละขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับแต่ละเอกสาร ดังนั้นคุณจึงสามารถดูได้ว่าเอกสารถูกส่งเมื่อใด ได้รับการอนุมัติหรือไม่ ใครเป็นผู้ลงนาม และลงนามเมื่อใด

องค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ Acrobat Sign หรือ Adobe สินค้าและบริการสามารถติดต่อกับเราได้ทางบริษัท Monster connect

ผ่านช่องทาง ไลน์ Line : @monsterconnect
.สนใจทดสอบ หรือสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับ Microsoft

ติดต่อ บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค โทร 02-026-6665 หรือ Line: @monsterconnect ได้ 24 ชั่วโมง

Ref: https://www.adobe.com/sign/.html

WRT JPM
WRT JPM