ทำไมธุรกิจของคุณควรจะใช้ Cloud Computing

ทำไมธุรกิจของคุณควรใช้ cloud

ทำไมธุรกิจของคุณควรจะใช้ Cloud Computing

ทำไมธุรกิจของคุณควรจะใช้ Cloud Computing

.

Cloud Computing คือ

.

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในปัจจุบัน ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุน ความหลากหลายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การดูแลรักษา ค่าไฟฟ้า ค่า Bandwidth บุคลากรและอื่นๆ จึงทำให้เกิด Cloud Computing ขึ้นมาเพื่อทดแทนและแก้ไขความซับซ้อนของข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้น Cloud Computing จึงเป็นบริการที่สำคัญที่นักธุรกิจในปัจจุบันมองข้ามไม่ได้ และในหลายๆบริษัทยังเลือกที่จะใช้เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการทำธุรกิจ

.

หากพูดถึงว่า Cloud Computing คืออะไร? หลายคนอาจจะนึกถึงแค่บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต อย่าง iCloud, Google Drive และ OneDrive ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud Storage อันเป็นบริการ Cloud ประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว บริการ Cloud Computing มีความหมายกว้างขวางกว่านั้นมาก เป็นบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการการใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้เลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ และยังรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

.

.

คุณลักษณะของ Cloud Computing

 • On-demand self-service Cloud Computing

ต้องสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 • Broad Network Access Cloud Computing

ต้องสามารถเข้าถึงได้จากที่ใดก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

 • Resource Pooling Cloud Computing

ต้องสามารถนำทรัพยากรมารวมกันและใช้งานร่วมกันได้

 • Rapid Elasticity Cloud Computing

 ต้องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มลดทรัพยากรได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณและระยะเวลา

 • Measured Service Cloud Computing

ต้องสามารถวัดปริมาณการใช้งานได้ และสามารถคิดค่าใช้งานได้ตามการใช้งานจริง

.

.

ลักษณะของงานที่เหมาะสมกับการใช้ Cloud Computing

.

 • งานที่ต้องมีความปลอดภัยสูง ต้องการความมั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษัทจะได้รับการดูแลและรักษาไว้อย่างดี และไม่รั่วไหล
 • งานที่ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก เพราะในปัจจุบันทุกธุรกิจและองค์กรใช้อินเทอร์เน็ตในการดำเนินงาน และระบบแมนนวลไม่รองรับความรวดเร็วในการทำงาน แต่เมื่อคุณใช้ Cloud แน่นอนว่าหน่วยงาน IT ของคุณจะออกแบบระบบได้รวดเร็วเพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าได้รับประสบการณ์ดี ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์
 • ปริมาณงานที่คาดเดาไม่ได้ (Unpredictable Workloads) : งานหรือธุรกิจที่มักจะมีช่วงเวลาเกิด Workload จำนวนมากจนผู้ดูแลคาดเดาได้ยาก (ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบางช่วงเวลา เช่น ทุกต้นเดือนหรือปลายเดือน ช่วงที่มีการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย) กรณีเหล่านี้ทำให้มีผู้ใช้เข้าใช้ระบบเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบไม่สามารถรองรับได้ แต่ด้วยการใช้ Cloud มาทำงานร่วมกับระบบเดิมในรูปแบบ Cloud เท่านี้องค์กรก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การขยับขยายเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากในอนาคต (Scalability) : ถ้าธุรกิจหรือองค์กรของคุณจำเป็นต้องรองรับปริมาณผู้ใช้จำนวนมาก การนำระบบ Cloud มาใช้เพื่อขยายฐานรองรับนั้นเหมาะสมทีเดียว เนื่องจากเราไม่ต้องลงทุนมากในครั้งแรก อาจเริ่มจากระบบเล็ก ๆ แล้วขยับขยาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการจัดหาอุปกรณ์เองแบบ On-Premises

.

.

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Cloud Computing ในองค์กร

 • Compute Engine – ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการสร้าง Cloud Server สำหรับทำ Web Server หรือ Mail Server
 • Test and Development – องค์กรที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมาใช้งานด้วยตนเองอาจพบปัญหาระบบที่มีอยู่ที่ไม่เพียงพอ หรือต้องเสียเวลาในการขึ้นระบบซึ่งค่อนข้างยาก ซับซ้อนและใช้เวลานาน เมื่อใช้ Cloud นักพัฒนาสามารถทดสอบระบบบน Cloud ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถย้าย Application จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องจำเป็นต้องขึ้นระบบขึ้นใหม่
 • Big Data Analytics – ในปัจจุบัน ข้อมูล ถือว่าเป็นทรัพยากรณ์ที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ หากบริษัทของคุณมีข้อมูลมาก ข้อมูลที่มีประโยชน์ก็ทำให้มีชัยไปกว่าครึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเก็บข้อมูลในปัจจุบันจึงมีความจำเป็น และเนื่องจากข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี องค์กรขนาดใหญ่จึงเลือกที่จะลงทุนหรือพัฒนา Big Data เพื่อรองรับการเติบโตและการประมวลผลในอนาคต
 • Disaster Recovery – ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง อาจเกิดจากความไม่สงบ สงคราม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การมองหาไซต์สำรองหรือ DR Site จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ระบบของเราจะยังสามารถทำงานต่อไปได้
 • Storage and Backup – การเก็บข้อมูลบน Data Center ของตนเองอาจยังมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บ การใช้บริการ Cloud ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ามีข้อมูลสำรองกรณีที่ต้องการใช้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการปรับขนาดในอนาคต

.

.

ข้อดีของการใช้ Cloud Computing

.

ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กร

การใช้ Cloud Computing ประหยัดค่าใช้จ่าย คุณจะไม่ต้องไปลงทุนเอง หากคุณเลือกระบบ PaaS หรือ SaaS ผู้ให้บริการจะลงทุนกับทรัพยากร IT ให้เอง คุณไม่ต้องซื้อ ฮาร์ดแวร์, การวางโครงสร้างพื้นฐาน และการดูแลและสนับสนุนจากระบบต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจของคุณมีงบเหลือไปทำอย่างอื่นต่อยอดให้ธุรกิจมากขึ้นได้

.

พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตได้เร็วขนาดไหนก็ไม่ต้องกังวล เพราะมันสามารถเพิ่มขนาดความจุ CPU หรือขยายพื้นที่ Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ง่ายดาย ไม่เสียเวลา รวมไปถึงสามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาทันที ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ การสร้างและลบจึงสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา คุณจึงลดเวลาในส่วนนี้ แล้วหันไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ของธุรกิจได้แทน

.

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

เป็นจุดเด่นที่ทุกคนให้การยอมรับ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน หมดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เวลา หรืออุปกรณ์ แค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เช่น การประชุม Video Conference การแชร์ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Notebook, Tablet หรือสมาร์ตโฟน

.

เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อนใคร

หากบริษัทคุณที่ใช้ Cloud Computing มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากกว่า เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่อัพเกรดระบบและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Blockchain, Virtual Machine หรือ Application ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาใช้ร่วมกับระบบ Cloud พร้อมนำเสนอ Solutions ที่เป็นประโยชน์กับแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ

.

จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

ด้วยการใช้ระบบ Cloud กับ Monster Connect อยู่ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระดับมาตรฐานสากล อาทิ ISO, PCI DSS หรือ CSA-STAR ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะจัดเก็บไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างแน่นอน

 

ตัวอย่างการทำธุรกิจที่ควรใช้ Cloud Computing

.

หากคุณเป็นนักธุรกิจใหม่ไฟแรง ที่กำลังเปิดบริษัท กว่าที่คุณจะวางระบบเซิฟเวอร์ต่างๆให้สามารถใช้งานในธุรกิจได้นั้น อาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือน ทำให้ธุรกิจของคุณต้องเสียเวลาและเสียเปรียบอย่างแน่นอน เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ การที่นำ Cloud Computing มาใช้ในธุรกิจจะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น มันจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ คุณไม่ต้องลงทุนกับฮาร์ดแวร์ การสร้างและติดตั้งเชิฟเวอร์เอง รวมไปถึงการจ้างบุคคลกรที่มีความรู้มาทำงานในด้านนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของค่าบำรุงรักษาที่ต้องจ่าย มันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณ ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากรต่างๆที่ต้องลงทุนไปในการติดตั้งระบบขึ้นมาเอง ลดความยุ่งยากในบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งสำคัญมาก และเกี่ยวข้องกับความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และการอัพเกรดระบบ ต่างมาพร้อมกับต้นทุนและต้องการการบำรุงรักษาในระยะยาว ในขณะที่องค์กรเอง ก็ต้องการความยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัวเข้ากับอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง ยังมีในเรื่องของความทันสมัยที่ระบบ Cloud Computing  มีอัพเดทให้ตลอด ช่วยให้ข้อมูลธุรกิจของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่ง Cloud Computing คือคำตอบที่ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถขยับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างทันท่วงที

 

.

.

บริการ Cloud Service ของ Monster Connect

ติดตั้งและดูแล Cloud Services ตลอด 24 ชม.
บริการ DR Site (BCDR-as-a-Services)
บริการย้าย Server ไป Cloud Azure, AWS, GCP

.

ติดต่อบริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค

Line: @monsterconnect

หรือ โทร 02 392 3608

มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

 

.

.

.

Written by Witsawa Chanton

.

Ref.

https://www.atcetera.co.th/whatiscloud/

https://netway.co.th/kb/blog/cloud-&-managed-services/cloud-computing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

http://sc2.kku.ac.th/office/sci-it/index.php/29-cloud-computing.html

Parichat Phothiin
Parichat Phothiin